Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/15/2019 in all areas

  1. 1 point
    bananas

    Forskudsopgørelse 2020

    Jeg kunne heller ikke finde feltet med rentefradrag. Jeg lagde det bare oven i befordringsfradraget - det har jo samme fradrags procent Det er jo trods alt bare en forskudsopgørelse
×