Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/25/2016 in all areas

  1. 1 point
    På den korte bane fortsætter festen lidt længere. På den længere bane ser det helt ad helvede til ud. De har lagt op til the perfect storm/crash.
  2. 1 point
    HillSurfer

    Når staten driver virksomhed

    Der findes matematiske beviser for monopolers ineffektivitet... At man så alligevel vælger at opretholde det af ideologiske årsager er en anden sag. Det er derfor vi ser en massiv fremgang for Gomore og de forskellige lavprisbusselskaber.
×