Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/20/2017 in all areas

  1. 1 point
    sup3rior

    Ledsagerkort

    Hvis dit barn har specielle behov kan det blive bevilget färdtjänst gennem Skånetrafikken. Når barnet er bevilget färdtjänst kan du også få et "JoJo serviceresor" kort, som giver adgang til at rejse med alle Skånetrafikkens busser og toge. Dette inkluderer også en ledsager
×