Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Rikke Rost

    betinget frakendelse af kørekort

    Du kan ikke idømmes en betinget frakendelse som udlandsdansker, idet du ikke har mulighed for at ta' en køreprøve i dk. Så det er surt for dem....
×