Jump to content

soalma

Members
 • Content Count

  35
 • Joined

 • Last visited

 1. soalma

  Stemmeret i Danmark

  Fra: "http://www.eksiltinget.dk/ Stemmeret www.eksiltinget.dk Stemmeret for udlandsdanskere ! Under navnet Eksiltinget, har en række udlandsdanskere besluttet at indsamle 'underskrifter' på en henstilling til FN om at sikre muligheden for at stemme ved folketingsvalgene for de ca. 200.000 danske statsborgere, der ikke, som stort set alle andre statsborgere i verden I dag, kan stemme ved hjemlandets parlamentsvalg. Denne rettighed blev i 1948 stadfæstet i FN's Menneskerettighedskonvention, som Danmark dengang tilsluttede sig. Artikel 21 stk.1 lyder: 'Enhver borger har ret til at stemme i sit land'. I følge den danske Grundlov skal man være bosiddende I Danmark for at kunne stemme ved folketingsvalg, og der har indtil nu ikke været politisk vilje til at ændre dette. End ikke ved den nyligt afholdte folkeafstemning om tronfølgen kunne de danske politikere se en grund til samtidigt at få ændret dette forhold, der efter manges mening er langt mere væsentligt for danske statsborgere. Mere end 100.000 danskere, der arbejder med at sælge og markedsføre danske varer og tjenester samt skabe kontakter for danske virksomheder mister således denne rettighed i en kortere eller længere årrække. Det samme gælder for andre danskere, der arbejder i internationale organisationer, og endnu andre danskere, der efter et langt virke i Danmark har ladet sig pensionere i udlandet, Hvis du er enig i, at vi udlandsdanskere bør have stemmeret til Folketinget, og at Danmark bør ændre Grundloven for derved at opfylde sine internationale forpligtelser, bør du udfylde denne formular og indsende den til 'Eksiltinget' ved at trykke: SEND ! Du skal naturligvis være dansk statsborger og være fyldt 18 år. 'I erkendelse af, at Kongeriget Danmark ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til FN's Menneskerettighedskonvention, artikel 21 stk. 1, opfordrer undertegnede FN's Generalforsamling tii at vedtage en henstiling til Kongeriget om snarest at bringe Danmarks lovgivning i overensstemmelse med konventionens hensigter på dette område.' http://www.eksiltinget.dk/
 2. soalma

  Bolig

  Tak og takker for svaret. Rart at vide hvilken vej vi skal forsøge at gå.
 3. soalma

  Bolig

  Hej Vi har fundet huset vi gerne vil bo i. Vi har 1 indkomst foruden CSNbidrag som ikke regnes som indkomst, men det gör börnebidraget, så banken vil ikke låne os nok til at vi kan köbe huset. Vi håber at få hjälp fra mine foräldre til finansieringen. Mine foräldrer bor i Dk og har indkomst derfra. For at skaffe et stort nok lån kan vi så nöjes med at få mine foräldre til at kautionere for os? Eller tror I vi bliver nödt til at bede mine foräldre pose op med kontanter? Hvad er kutymen her i Sverige? Stiller mine foräldre en kaution hvordan vil banken her i Sverige så ha beviser? Vil de se et kopi af hvad der står på bankkontoen? De er pensionister. Har I nogle konstruktive ideer så kom gerne med dem så vi kan handle strategisk fornuftigt. F.eks. hvilke spörgsmål vi skal väre opmärksomme på at stille og få svar på. Tak for svar. Mvh
 4. soalma

  Dagis med dansk modersmåls-undervisning

  Modersmålsundervisningen er gratis. I Lunds kommune kommer der en modersmålslærer ud til førskolan eller grundskolan og underviser eleven/eleverne 1 ugentlig lektion. Modersmålsundervisningen organiseres forskelligt i andre kommuner. I Danmark skal man i mange kommuner så vidt jeg er orienteret selv betale og måske endda selv organisere modersmålsundervisningen. ...
 5. soalma

  Dagis med dansk modersmåls-undervisning

  Hej I Lund er det i hele kommunen- at hvis der findes 5 tilmeldte elever til modersmålsundervisningen og hvis der findes en lærer, så kan der oprettes undervisning eller modersmålsstøtte i sproget. Fra Grundskoleförordning (1994:1194) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.HTM 13 § En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare. En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. Fra www.modersmal.lund.se: "Elevantalet i en språkgrupp måste vara minst fem och det måste finnas en lämplig lärare i modersmålet, för att kommunen ska vara skyldig att påbörja modersmålsundervisning." Altså ikke 5 på den enkelte skole eller førskola, men i kommunen. Det kan være en god idé at informere de berørte om dine rettigheder enligt Grundskoleförordningen
 6. soalma

  Dagis med dansk modersmåls-undervisning

  Fra Grundskoleförordning (1994:1194): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.HTM Modersmålsundervisning Införd gm SFS 1997:599, ikraft 1997-08-01, överg.best. Upphävd gm SFS 1997:599, ikraft 1997-08-01, överg.best. 9 § Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om 1. eleven har grundläggande kunskaper i språket, och 2. eleven önskar få sådan undervisning. Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska. I 5 kap. 2 och 3 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens modersmål. Förordning (2008:97). Ändrad 2008-03-18 gm SFS 2008:97, ikraft 2008-07-01 10 § Modersmålsundervisning kan anordnas 1. som språkval, 2. som elevens val, 3. inom ramen för skolans val, eller 4. utanför timplanebunden tid. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Ändrad gm SFS 1995:207 Ändrad 2002-12-13 gm SFS 2002:1010, ikraft 2003-01-01, överg.best. 11 § Om modersmålsundervisning för en elev anordnas utanför timplanebunden tid, har eleven rätt att få sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har dock rätt till undervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Ändrad 2008-03-18 gm SFS 2008:97, ikraft 2008-07-01 12 § Om beslut fattas att modersmålsundervisning för en elev skall anordnas inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid skall samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare före beslutet. Förordning (1997:599). 13 § En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare. En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. Ändrad 2008-03-18 gm SFS 2008:97, ikraft 2008-07-01 Från Tema Modersmål http://modersmal.skolverket.se/thai/index.php/svenska Stöd, undervisning och studiehandledning. Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. Vad är modersmålsstöd? Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att också utveckla sitt modersmål. En modersmålslärare träffar barnen någon gång varje vecka. Hon eller han kommer från samma kulturområde som barnen. Man leker, sjunger, ritar, spelar spel, klipper och klistrar och läser sagor på barnens modersmål. Modersmålsläraren kan också leda lekar och sånger för hela barngruppen och översätter på så sätt kulturen, samtidigt som de förstärker identiteten hos de barn de arbetar med. Om barnen kan träna sitt modersmål redan i förskolan visar undersökningar att de klarar skolan bättre. Det blir en bro mellan språket i förskolan och språket hemma. Her kan du læse om modersmålsundervisningen i Lunds Kommune http://www.modersmal.lund.se/
 7. soalma

  Børneopsparing i Danmark

  Hej igen Nu er det lykkedes at få oprettet en børneopsparing til min datter i Danske Bank. I Svendborg. Min mor (mormor)fik det ordnet. Vi har begge konto i banken. Jeg mener ikke de så min datters danske pas. Men jeg fik et brev jeg skulle underskrive for at bekræfte at jeg var moderen til pigen. Det er da underligt. Ikk? Så bliv ved det kan lykkes. God vind Mvh Solvejg
 8. soalma

  Børneopsparing i Danmark

  Mon de af jer det er lykkedes for, får oprettet kontierne i København, hvor det ikke er nogen hemmelighed, at vi er mange danskere, der bor i Sverige? Det kan være det er der, hunden ligger begravet at den information måske ikke er nået til Svendborg. Nyhed er det ikke længre.... Vi blev jo avvist, men de vi talte med på borgerservice samt skattekontoret svarede udfra hvad de selv mente var rigtigst og hvad de blev enige med kollegerne om hvordan man plejede at gøre. Det var ikke noget de havde været ude for før...sagde en af dem til os. Jeg ville bare gerne vide om mine rettigheder. I http://www.cpr.dk beskrives der ikke om hvordan udenlands fødte og bosatte børn kan få dk cpr nr. Eller måske skal jeg tolke det sådan at det så ikke er muligt. Kildeskat nr gives ikke uden at man har arbejdskontrakt/ arbejde var svaret på Skattekontoret, så det er udenfor børneområdet. Tanker...
 9. soalma

  Børneopsparing i Danmark

  Tak for svarene. Ja det er mormor og morfar der vil lave opsparingen i Dk. Vi selv sparer op i Sverige. Men når un ikke er døbt i Dk kan vi vist ikke bruge den metode til at få cpr og jeg ser at nogle banker er mere flexible. Vi må forhøre os andre steder så.
 10. Er I nogen der kender de paragraffer der siger at udenlandske fødte og bosatte børn ( dansk statsborger med dansk pas) ikke har ret til et Cprnummer? Nogen som kender lovgivning på området? Hvilke banker har I det er lykkedes for oprettet opsparingskonti til jeres børn i? Er nemlig i dag blevet avvist på Borgerservice, Skattekontoret og i Danske Bank. Der laves ej personnummer blot for at oprette konto i en dansk bank Tak
 11. soalma

  Suttetræ i Malmö og omegn?

  Ja sutterne bliver hængende i naturen på et og samme træ. Ja det ligner et juletræ så mange sutter som der efterhånden er på. Hænger man en enkel sut i en busk kan man jo blive i tvivl om sutten hænger der med fuldt overlæg eller er blevet tabt.
 12. soalma

  Suttetræ i Malmö og omegn?

  Fandt I så busken?
 13. soalma

  Suttetræ i Malmö og omegn?

  Jep Hardebergasporet i Lund Sög på www.eniro.se Östratornskolan Lund Her er det lettest at parkere tät på på Musikantvägen. Zoom helt ind på enirokortet på östratornskolan lund Gå ad stien vest for skolen mod syd ca 100 m ned mod de to gräspläner på kortet. Når du kommer til grusvejen= den gamle jernbane til Södra Sandby er sutteträet på hjörnet. Går du på sporet kan du ikke undgå at se sutterne = napp på svensk God tur mvh
 14. soalma

  Hvor flyttede i fra ?

  også fra Fyn ja og broerne de er dyre på en svensk løn
 15. soalma

  DanskLærer i Lund

  Du kan stadig nå at søge et udfordrende spændende job, velorganiseret international arbejdsplads, gode kolleger, hvor du hurtigt får et kendskab til det svenske skolesystem og mange flere interessante elementer. http://platsbanken.ams.se/direkt/43/070820,140080,140916,21,1119343.shtml
×