Jump to content

AudiLover

Members
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. Jeg har aldrig smuglet det mindste nogensinde så i mit tilfælde er det rent spild af resourcer. Jeg bliver heller ikke stoppet når familien er med i bilen men kører i en pænt stor Audi dog af ældre dato. Jeg har aldrig jakkesæt på så opskriften på den perfekte smugler er måske en stor og ny bil kombineret med jakkesæt?? Det er latterligt og diskriminerende!!! Helt generelt så bør loven følges - ikke mindst når det drejer sig om myndighederne selv - så nej - jeg kan ikke bare være glad for at de stopper en brøkdel af ulovlig transport af stoffer og illegal indvandring. Hvis man skal dæmme op for ulovlig transport af varer og personer så skal der tages helt andre metoder i brug og det skal ikke bare være i Sverige så der bliver holdt flere af de kriminelle på den danske side hvor familie og venner så kan belemres med dem!
  2. Hvis du arbejder i DK skal du som hovedregel gå til lægen i DK og derved sparer du gebyret. Hvis du er tvunget til at gå til læge i Sverige alligevel selvom du arbejder i DK burde man så ikke kunne få de 150 kr refunderet fra DK? Går det ikke ind under at at grænsegængere ikke må få dårligere økonomisk kompensation end den der eksisterer i arbejdslandet? F.eks har jeg læst (formentlig her på sitet) at man kan få udbetalt differencen mellem svenske og danske børnepenge af DK hvis man vælger at få udbetalt fra S.
  3. I Helsingborg er der rigtig meget told kontrol. Jeg ser dem ca 2-4 gange om ugen og bliver for det meste stillet spørgsmål 2 gange om ugen. Der er flere problemer i det som jeg nu efterhånden har fået nok af: 1) Det er imod Schengen lovgivningen at vi skal mødes af en fysisk grænse mellem DK og S og jeg har ikke kendskab til andre steder i de fuldt integrerede Schengen stater at det forekommer. Faktisk er der hverken toldstationer eller andet som indikerer at man krydser. Hvorfor tror Sverige at det er tilladt for dem? DK har en undtagelse som giver lidt mere frihed men vi har så valgt ikke at genindføre det alligevel i 2011. 2) Hastigheden sænkes med hastighedsbump både på bro og ved færge og det er jo en permanent løsning, selvom det ved broen er lavet så de i princippet kan flyttes. Det er ulovligt ifølge Schengen og EU lov at sinke trakfikflowet pga grænsekontrol, hvor vel også den svenske toldkontrol hører under. Efter færgen i Helsingborg forsinkes hundredevis af biler dagligt foruden af bumpene også af at de forankørende biler stoppes mens der kan stilles de 3-5 standard spørgsmål. 3) Derudover er jeg desuden blevet hevet ind til ekstra kontroller flere gange årligt i de efterhånden 7 år jeg har krydset ved færgen. Ved broen er jeg blevet ekstra kontrolleret 1 enkelt gang i de 3 år jeg kørte den vej dagligt, så det kunne virke som om der er mindre kontrol ved broen og der er jeg selv ikke blevet stoppet i meget lang tid (jeg kører heller ikke så meget den vej men det bliver dog alligevel nogle gange på et år). Ifølge Schengen er det meningen at ressourcerne skal bruges i fællesskab, så man sikrer kontrol ved de eksterne grænser og ikke de interne hvor personer og gods skal flyde frit i vores fælles told- og handels union. Derimod er det fuldt ok for tolderne at foretage stikprøvekontroller alle steder i de pågældende lande så længe det ikke har karakter af grænsekontrol. 4) Systematiske kontroller er ikke lovlige ved EU’s interne grænser og det er det jeg vil kalde den meget hyppige kontrol ved færgerne (og til dels broen), idet jeg aldrig har oplevet lignende kontroller længere inde i Sverige. Det sker så hyppigt ved færgerne at det næppe kan kaldes stikprøvekontrol. Idet jeg som sagt har fået nok af denne selvbestaltede svenske praksis er jeg ved at forberede en sag som skal indberettes for EU kommissionen. Formålet er at få grænsekontrollerne helt væk men minimum at få fjernet de faste anlæg og hastighedsnedsættende foranstaltninger. Sverige selv har for nogle år siden angivet en meget lille promille af (vistnok noget i stil med 0,008 promille men jeg kan ikke længere finde referencen) for hvor mange de stopper hvilket jeg slet ikke tror på. For at få den bedst mulige sag ville det være super hvis i kunne indikere her om i også bliver udspurgt og kontrolleret alt for hyppigt. Meget gerne med et skøn over antallet af oplevede ugentlige kontroller ved bro og færger.
×