Jump to content
Sign in to follow this  
Tomcat

Øresundsborger Generalforsamling 2009

Recommended Posts

Klip fra hjemmesiden: www.oresundsborger.dk Foreningens bestyrelse indkalder hermed til generalforsamling d. 24. januar 2009 fra 11-15.00. Generalforsamlingen foregår på Garaget, Lönngatan 30 i Malmö Bestyrelsen er, som I ved, på valg og i 2009 er der plads til rigtig mange nye ansigter i bestyrelsen. Vi afholdt jo borgermøde i september. Bestyrelsen havde arbejdet hårdt for at rejse penge til at kunne leje Luftkastellet, vi havde fået engageret både danske og svenske politikere til at komme til mødet. Vi havde annonceret mødet i flere nyhedsbreve, på hjemmesiden og vi havde delt 2500 flyers ud på forskellige dage og steder. Desværre var fremmødet af medlemmer ret begrænset. Så bestyrelsen har været i tænkeboks i løbet af efteråret og det betyder, at flere bestyrelsesmedlemmer har besluttet at forlade bestyrelsen. Vi er derfor kun 3 der genopstiller: Andreas G. Zilcken, Judith Elm Ulmus og Gry Høngsmark Knudsen. Det er vores forslag at bruge det kommende år på at konsolidere foreningen, få tættere kontakt til medlemmerne og også arbejde på at få flere svenske medlemmer i foreningen. Derfor vil generalforsamlingen i år både bestå af den ordinære generalforsamling og derefter af workshops, hvor medlemmer og bestyrelsesmedlemmer sammen kan udstikke rammerne for næste års aktiviteter og prioriteringer. Vi vil dog også arbejde på at videreføre det arbejde, der allerede er gjort i forhold til at få bedre vilkår for bil og togpendlere samt fremmelsen af en mere demokratisk Øresundsregion. Vi håber, der står mange engagerede medlemmer klar til at yde en indsats, enten i form af bestyrelsesarbejde eller som aktive medlemmer, der vil være med til at stable konkrete medlemsaktiviteter på benene. Hvis ikke, så ser foreningens fremtid desværre ret trist ud. Konsekvensen kan blive, at den afgående bestyrelse må indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge foreningen. Det ville være ærgerligt at afbryde det arbejde som allerede er i gang i forhold til at få politikerne i tale, presse broen og få større klarhed i regeljunglen for Øresundsborgerne. Programmet er: 11-12 ordinær generalforsamling 12-12.30 frokost 12.30 - 14.30 workshops 14.30-15.00 opsamling på workshops og afslutning af dagen Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget 6. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7. valg af ekstern revisor 8. evt. Annoncering af forslag om at give bestyrelsen mulighed for at indføre kontingentbetaling på maks. DKK 100 fra 2009 Vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen! Mange hilsner, Bestyrelsen for Foreningen Öresundsborger

Share this post


Link to post
Share on other sites

I skriver at I har problemer med at rejse penge - kunne det ikke være en idé om foreningen kiggede på at søge støtte blandt de virksomheder som bevæger sig henover Øresund eller som i et større omfang har medarbejdere som gør (eks. lufthavnen) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
I skriver at I har problemer med at rejse penge - kunne det ikke være en idé om foreningen kiggede på at søge støtte blandt de virksomheder som bevæger sig henover Øresund eller som i et større omfang har medarbejdere som gør (eks. lufthavnen) ?
Vi har været i kontakt med rigtig mange af de virksomheder, du nævner, men ingen "tør" indvolvere sig med vores forening, fordi de mener, den er for politisk. Desværre. Vi har brugt en h....... masse energi på at rejse penge, men nu er kassen tom. Og for lige at komme en misopfattelse til livs: Bestyrelsen modtager intet vederlag overhovedet. Alle bestyrelsesmøder holdes privat på skift, og den, der er vært, byder på en forfriskning af egen lomme.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor er den for politisk??

Vi har været i kontakt med rigtig mange af de virksomheder, du nævner, men ingen "tør" indvolvere sig med vores forening, fordi de mener, den er for politisk. Desværre. Vi har brugt en h....... masse energi på at rejse penge, men nu er kassen tom. Og for lige at komme en misopfattelse til livs: Bestyrelsen modtager intet vederlag overhovedet. Alle bestyrelsesmøder holdes privat på skift, og den, der er vært, byder på en forfriskning af egen lomme.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Der blev valgt 9 personer ind i bestyrelsen 7 faste og 2 supleanter.
Det var sq da en god nyhed! Husk at der er en del potentiel arbejdskraft blandt medlemmerne - man skal bare spørge og uddelegere. Tror jeg meldte mig til 2 forskellige udvalg af flere omgang tidligere, men jeg har aldrig fået en mail eller et ring. Hvis den nye bestyrelse fra starten får koordineret opgaver, er der mange flere end 7+2 til at trække læsset. Tordenskjolds soldater er ikke holdbart på den lange bane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det var sq da en god nyhed! Husk at der er en del potentiel arbejdskraft blandt medlemmerne - man skal bare spørge og uddelegere. Tror jeg meldte mig til 2 forskellige udvalg af flere omgang tidligere, men jeg har aldrig fået en mail eller et ring. Hvis den nye bestyrelse fra starten får koordineret opgaver, er der mange flere end 7+2 til at trække læsset. Tordenskjolds soldater er ikke holdbart på den lange bane.
Det lyder godt - jeg kan dog fortælle, at den nye bestyrelse består af 6 nye medlemmer, der i blandt 2 svenskere, samt 3 "gamle". Så snart vi er på plads og har konstitueret os, får I et skriv.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×