Jump to content
Sign in to follow this  
Andreas24

Generalförsamling/Årsmöte i föreningen Öresundsborger 21. februari 2010

Recommended Posts

Så er der general forsamling igen, se også http://oresundsborger.dk/2010/01/19/generalforsamlingarsmote-i-foreningen-oresundsborger/ Kära medlem i Öresundsborger! Härmed injuds du till Generalförsamling/Årsmöte i föreningen Öresundsborger Generalförsamlingen äger rum söndagen den 21 februari kl 14-17 i “Garaget”, Lönngatan 30, i Malmö, http://www.malmo.se/garaget . Styrelsen bjuder på kaffe med tilltugg. På Generalförsamlingen skall, förutom sedvanliga årsmötesärenden, föreningens fortsatta profil och strategi diskuteras. Styrelsen har förberett ett strategiskt förslag som medlemmarna kommer att få ta ställning till och utveckla. Det kommer också att bli diskussioner kring föreningens vision och “själ”. Vidare kommer det att lanseras en tävling för att finna en bra slogan till föreningen. Det behövs också några nya själar till styrelsen. Intresserade får gärna hör av sig via mail, eller dyka upp på Generalförsamlingen. Även nyfikna och intresserade som ännu ej är medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna! Ta gärna med vänner och bekanta… Så boka den 21/2 i din kalender redan nu. Ingen förhandsanmälan krävs! Vi ser fram emot intressanta diskussioner! På uppdrag av styrelsen i Öresundsborger www.oresundsborger.dk Johan Lindblad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Husk Generalforsamling/Årsmöte i Foreningen Öresundsborger nu på søndag Husk, at det er nu på søndag d. 21/2-2010 kl. 14-17 i Garaget (http://www.malmo.se/garaget), Lönngatan 30 i Malmö, at Foreningen Öresundsborger holder ordinær generalforsamling. Bestyrelsen byder på kaffe og kage. Du kan se den oprindelige invitation ved at klikke her. Du kan finde bestyrelsens årsberetning ved at klikke her. Dagsorden er, i overenstemmelse med foreningens vedtægter, som følger: - Valg af dirrigent og stemmetæller - Bestyrelsens beretning - Godkendelse af regnskab - Behandling af indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent og budget - Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter - Valg af én ekstern revisor - Fremsættelse af bestyrelsens forslag til næste års strategi - Eventuelt (der er ingen indkomne forslag) Der er ledige pladser i bestyrelsen, så hvis du er interresseret i foreningens arbejde, har du mulighed for at være med nu! Venlig hilsen Bestyrelsen Foreningen Öresundsborger www.oresundsborger.dk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×