Jump to content
Sign in to follow this  
Kim

Skattemøde og Generalforsamling i Öresundsborger

Recommended Posts

Kære Öresundsborger. Du indbydes hermed til kombineret skattemøde og Generalforsamling i foreningen Öresundsborger. Tirsdag den 25. januar kl. 19.00 afholder foreningen Öresundsborger generalforsamling og vi har samtidigt indbudt SKAT fra Danmark og Skatteverket fra Sverige, til at komme og fortælle om de ændringer der er sket for Grænsegængerne på fradragsområdet. Der vil blive serveret kaffe og kage til mødet. Mødet afholdes på Stortorget 3, 211 22 i Malmø på 1. salen lige over Øresunddirekt. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med flere forskellige aktiviteter og vi arrangerede bl.a. en politiker debat op til det svenske riksdagsvalg og vi kæmpede for, at Trafikverkets forslag om afgift på baneanlægget ved Øresundsbroen blev nedstemt. I det nye år står vi overfor en masse nye spændende opgaver og vi har behov for ekstra kræfter i bestyrelsen. Vi skal bl.a. have opgraderet vores webside, have struktureret vores nyhedsbrev, og forberede aktiviteter op til det danske Folketingsvalg, så vi kan tale pendlernes sag til valget. Herudover mangler vi en repræsentant for de daglige tog pendlere. Vil du være med til, at gøre en forskel for Øresundspendlerne, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Måske er du webnørd og pendler over broen, måske elsker du at skrive og kunne tænke dig at stå for vores nyhedsbreve, eller måske er du pendler og er frisk på at kæmpe for bedre forhold for pendlere. Vi har 4 ledige bestyrelses- og suppleant poster, som vi gerne vil have besat med personer som brænder for at være med til at forbedre forholdende for Øresundspendlerne. Såfremt du er interesseret er du velkommen til at kontakte formand Kim Rasmussen på tlf. +45 28 20 28 28 eller mail kr@oresundsborger.dk Program: 19.00 Velkomst ved Formand/Ordförende Kim Rasmussen. 19.10 Ordinær generalforsamling * Valg af dirigent * Bestyrelsens beretning om årets aktiviteter (formanden). * Godkendelse af regnskab * Behandling af indkomne forslag * Fastsættelse af kontingent og budget * Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter * Valg af ekstern revisor * Evt. 20.00 SKAT og Skatteverket fortæller bl.a. om ændringer i det nye ægtefællefradrag og giver en gennemgang af hvordan du skal udfylde både din danske og svenske selvangivelse. Du får også tips til, hvordan du skal udfylde din forskudsopgørelse, hvis du ikke har gjort det. 21.30 Forventet afslutning. Book tirsdag den 25. januar kl. 19.00 til kl. 21.30 og deltag i denne aften. Tilmeld dig her. Med venlig hilsen Kim Rasmussen på vegne af bestyrelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg kunne ikke undgå at se at i kommer ind på emner inden for skatteområdet. Kunne i ikke prøve at spørge de inviterede skatteeksperter om situationen omkring PAL skatten! Gerne på forhånd, så de kan nå at forberede et svar. Situationen er den, at vi der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, kan vælge ikke at betale PAL skatten. Dermed betaler man ikke skat af sit pensionsafkast i Danmark. Hvordan forholder skatteverket sig til dette og kan de komme ind på hvordan man så skal betale skatten til Sverige? Jeg tror at der er mange pendlere, der er meget i vildrede omkring dette spørgsmål. Et møde som det i har arrangeret, er jo det perfekte sted at informere om disse ting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Tak for din kommentar. Dette skattemøde (og generalforsamling) er lavet, så du har mulighed for, at komme og få svar på dine spørgsmål omkring skat og samtidigt for, at orientere om de ændringer der er sket med bl.a. ægtefællefradrag. Så du er velkommen til selv at møde op og stille dine spørgsmål direkte til både SKAT og Skatteverket. Jeg er ret sikker på at de kan give dig svar med det samme, for det er kompetente folk, som kommer og de er eksperter i spørgsmål omkring skat i Øresundsregionen. Tilmeld dig her. Med venlig hilsen Kim Rasmussen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Kim Tak for dit svar. Det er ærgeligt at du ikke vil gå videre med spørgsmålet om PAL skatten. Jeg frygter at det er et kompliceret emne, som kræver en vis forberedelse at kunne svare på. Det ville derfor være bedst om skatteeksperterne havde haft muligheden for at klæde sig korrekt på, til et sådant spørgsmål og muligvis kunne forberede et eksempel. God vind med mødet. Det er et godt intiativ i udviser!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Hvis det är så kompliceret, så er det nok også smartest, at vi ikke skal være budbringer for dig. Du må møde op og få en god kontakt til personerne fra skat, så kan de måske kontakte dig efterfølgende, hvis de ikke kan svare på stedet. Kim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Kim Jeg har skrevet i denne tråd fordi jeg mener at det vil være i Öresundborgerforeningens ånd, netop at tage spørgsmål op, som er af almen interesse for alle der bor og arbejder på tværs af sundet. Som jeg ser det, rammer spørgsmålet om PAL skatten og svensk beskatning af pensionsafkast, alle der har danske pensionsopsparinger, men bor i Sverige. Spørgsmålet er derfor af vital interesse for mange af jeres medlemmer. Så fortæl mig ikke, at det er smartest at I blot vender det blinde øje til! Det ville være et ret skuffende udfald, hvis Öresundsborger forholder sig passivt i denne sag. Jeg har forhørt mig hos Øresunddirekt og de mener også at der burde være en bedre oplysning. Det er derfor oplagt at Öresundsborger kan give denne oplysningsindsats et ekstra skub med på vejen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej Kim Jeg har skrevet i denne tråd fordi jeg mener at det vil være i Öresundborgerforeningens ånd, netop at tage spørgsmål op, som er af almen interesse for alle der bor og arbejder på tværs af sundet. Som jeg ser det, rammer spørgsmålet om PAL skatten og svensk beskatning af pensionsafkast, alle der har danske pensionsopsparinger, men bor i Sverige. Spørgsmålet er derfor af vital interesse for mange af jeres medlemmer. Så fortæl mig ikke, at det er smartest at I blot vender det blinde øje til! Det ville være et ret skuffende udfald, hvis Öresundsborger forholder sig passivt i denne sag. Jeg har forhørt mig hos Øresunddirekt og de mener også at der burde være en bedre oplysning. Det er derfor oplagt at Öresundsborger kan give denne oplysningsindsats et ekstra skub med på vejen.
Jeg er tilbøjelig til at være enig i ovenstående :thumbup:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Makowitch Jeg mener ikke at vi vender det blinde øje til, når jeg opfordre dig til at komme og deltage aktivt i vores møde, så vi kan få problemet på bordet. Vi arbejder med flere sager og har en hel aktionliste, med ting som er uretfærdige for mange af vores medlemmer og denne problematik skal naturligvis med på listen, hvis det viser sig at du får et svar fra Skatteverket, som ikke er tilfredsstillende, eller ligefrem kan påvise en hindring i Øresundsintegrationen. Bestyrelsen består af et antal frivillige og pt. er vi meget får som genopstiller og da al vores arbejde er frivilligt og ulønnet og at vi alle har begrænset resourcer, så kunne det være fedt, at du havde lyst til at "bære" denne sag igennem og måske endda stille op til bestyrelsen og hjælpe både med denne sag og de mange andre områder, som vi arbejder på. Jeg er også nød til at sige, at såfremt der ikke er flere ildsjæle, som stiller op til bestyrelsen på generalforsamlingen, så er jeg i tvivl om at foreningen kan fortsætte sit virke. Så kan vi hverken arbejde for dette eller nogle af de andre problematikker, som vi arbejder med. Så jeg glæder mig til, at se dig på generalforsamlingen:-) Med venlig hilsen Kim Rasmussen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Markowitch: Du har helt ret I at det er noget som foreningen bör drive.. Deri, kan jeg ikke give dig mere ret.. Det er det der er foreningens virke.. Når det så er sagt må jeg give Kim ret i resten.. Du ved, ligesom mange andre, at foreningen har haltet nästen siden den startede fordi folk ikke stöttede godt nok op omkring den. Det vil sige at man har kun et vist antal ressourcer at anvende og dem välger man hvor skal gå. Dette virker som et let spörgsmål at stille og derved få et svar, men nogen i bestyrelsen skal jo tage ansvaret og det kan väre svärt hvis engagementet ikke er hvad det burde väre eller har väret. Jeg ved jo, at du er en der interesserer dig for skattespörgsmål, at du ofte har en holdning, ofte har taget initiativ til at stille visse spörgsmål til instanser.. Hvorfor er det så at du ikke har lyst til at komme til generalforsamlingen og vise at du stötter op arbejdet og i hvert fald der löfter dit spörgsmål? Kim skulle kunne sende spm. men mon ikke at Kim også gerne ser at der er nogen der vil komme på dagen og faktisk vise at de stötter arbejdet? Så lad väre med at gå i små sko, komme med kommentarer om at vende det blinde öje til, og kom ud af busken og meld dig til generalforsamlingen og måske endda bestyrelsen! Jeg var, som nogen ved, med til at starte den i sin tid og jeg overvejede at stille op igen.. I öjeblikket pendler jeg bare ikke.. jeg arbejder i Borås og föler derfor ikke jeg kan lägge den rette mängde tid på foreningen. Så det bliver näste år, hvis der altså er nok mennesker der melder sig, så den ikke går ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så lad väre med at gå i små sko' date=' komme med kommentarer om at vende det blinde öje til, og kom ud af busken og meld dig til generalforsamlingen og måske endda bestyrelsen! [/quote'] Jeg er så enig med Thygesen her - Kim H & Markowitch, jeg glæder mig til at se jer begge til generalforsamlingen. Selv var jeg også med til en generalforsamling for snart længe siden - det blev holdt i Ørestaden - hos Accenture - men nu er det vist ved at være tid igen. VI SES ALLE SAMMEN (til generalforsamlingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg mener ikke at vi vender det blinde øje til, når jeg opfordre dig til at komme og deltage aktivt i vores møde, så vi kan få problemet på bordet.
Jeg har fuld forståelse for at i arbejder med begrænsede ressourcer og at det kræver en aktiv indsats at afholde generalforsamling og skattemøde. Det er kun rimeligt at der foretages en prioritering, så man kan komme i luften. Jeg kan ikke være mere enig. Det er mit håb at i vil ligge spørgsmålet om PAL skatten med i bunken af vigtige skatteemner, således at skatteeksperterne fremadrettet kan få en idé om at et sådant spørgsmål kan blive stillet. Hvis skatteeksperterne allerede har forespurgt jer omkring hvilke områder de skal dække ind, så er der selvfølgelig ikke andet for, end at stille spørgsmålet til selve mødet. Jeg frygter dog at situationen let bliver den, at eksperterne ikke kan svare på stående fod. God vind med mødet! :th2:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg mener ikke at vi vender det blinde øje til, når jeg opfordre dig til at komme og deltage aktivt i vores møde, så vi kan få problemet på bordet.
Vi er nok mange, der gerne vil deltage aktivt i mødet. Markowitch påpeger et emne, der har været diskutteret internst her på dette forum gennem nok et helt år. Noget, der har relevans for alle os, der arbejder i DK, bor i SE og som har en pensionsordning. Det må antages at være så godt som os alle. Problemet er ganske komplekst - jeg har vendt problemet med min pensionsrådgivere (har flere) samt en del andre relevante personer, som på trods af, at de har haft masser af muligheder for at forberede sig - ikke har kunnet komme med noget endegyldigt svar. Derfor - hvis vi skal få noget ud af dette på mødet - giver det ingen mening kun at møde op på selve dagen... for svaret vil bare blive her, at man ikke kan give et svar på et så komplekst spørgsmål... med mindre at man som Markowitch sørger for at finde de rigitge personer (måske ovenikøbet DEN rigtige person) Så lyt til Markowitch, der ikke alene forsøger at få problemet på bordet, men som også fisker efter muligheden for at få det behandlet ordentligt én gang for alle ved at efterspørge en ordentlig forberedelse. Vh, Lars.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kunne det evt. være muligt at Markowitch blev sat i kontakt med skattefolkene og så kunne han stille spørgsmålet. På den måde skulle ÖB ikke være budbringer og Markowitch ville indirekte gøre en aktiv indsats for ÖB. Jeg er også af den overbevisning at når det handler om PAL så skal der mere end generel viden til, og selv den bedste ekspert foretrækker muligheden for at forberede sig. For hvis man er usikker kan det jo ske at man giver vagt svar eller beder folk om at vende tilbage =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×