Jump to content
Sign in to follow this  
soalma

Stemmeret i Danmark

Recommended Posts

Fra: "http://www.eksiltinget.dk/ Stemmeret www.eksiltinget.dk Stemmeret for udlandsdanskere ! Under navnet Eksiltinget, har en række udlandsdanskere besluttet at indsamle 'underskrifter' på en henstilling til FN om at sikre muligheden for at stemme ved folketingsvalgene for de ca. 200.000 danske statsborgere, der ikke, som stort set alle andre statsborgere i verden I dag, kan stemme ved hjemlandets parlamentsvalg. Denne rettighed blev i 1948 stadfæstet i FN's Menneskerettighedskonvention, som Danmark dengang tilsluttede sig. Artikel 21 stk.1 lyder: 'Enhver borger har ret til at stemme i sit land'. I følge den danske Grundlov skal man være bosiddende I Danmark for at kunne stemme ved folketingsvalg, og der har indtil nu ikke været politisk vilje til at ændre dette. End ikke ved den nyligt afholdte folkeafstemning om tronfølgen kunne de danske politikere se en grund til samtidigt at få ændret dette forhold, der efter manges mening er langt mere væsentligt for danske statsborgere. Mere end 100.000 danskere, der arbejder med at sælge og markedsføre danske varer og tjenester samt skabe kontakter for danske virksomheder mister således denne rettighed i en kortere eller længere årrække. Det samme gælder for andre danskere, der arbejder i internationale organisationer, og endnu andre danskere, der efter et langt virke i Danmark har ladet sig pensionere i udlandet, Hvis du er enig i, at vi udlandsdanskere bør have stemmeret til Folketinget, og at Danmark bør ændre Grundloven for derved at opfylde sine internationale forpligtelser, bør du udfylde denne formular og indsende den til 'Eksiltinget' ved at trykke: SEND ! Du skal naturligvis være dansk statsborger og være fyldt 18 år. 'I erkendelse af, at Kongeriget Danmark ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til FN's Menneskerettighedskonvention, artikel 21 stk. 1, opfordrer undertegnede FN's Generalforsamling tii at vedtage en henstiling til Kongeriget om snarest at bringe Danmarks lovgivning i overensstemmelse med konventionens hensigter på dette område.' http://www.eksiltinget.dk/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Betænkning nr. 1432 Valgret under udlandsophold Læs side 335 og fremefter. Det handler specifikt om stemmeret til grænsegængere. http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer_IN/~/media/Filer-Publikationer-IN/Valg/2003/Valgret-udlandsophold/valgret-under-udlandsophold.ashx Bemærk at i Danmark benytter man princippet om Lex Superior, så selv om Danmark har tilsluttet sig FN's Menneskerettighedskonvention, så er den ikke på samme høje niveau som grundloven. Det betyder at konventionen må vige for grundloven. Det er også hvad der mere eller mindre står i første post i tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×