Jump to content
Sign in to follow this  
AudiLover

Svensk grænsekontrol ved bro og færger i strid med Schengen

Recommended Posts

I Helsingborg er der rigtig meget told kontrol. Jeg ser dem ca 2-4 gange om ugen og bliver for det meste stillet spørgsmål 2 gange om ugen. Der er flere problemer i det som jeg nu efterhånden har fået nok af: 1) Det er imod Schengen lovgivningen at vi skal mødes af en fysisk grænse mellem DK og S og jeg har ikke kendskab til andre steder i de fuldt integrerede Schengen stater at det forekommer. Faktisk er der hverken toldstationer eller andet som indikerer at man krydser. Hvorfor tror Sverige at det er tilladt for dem? DK har en undtagelse som giver lidt mere frihed men vi har så valgt ikke at genindføre det alligevel i 2011. 2) Hastigheden sænkes med hastighedsbump både på bro og ved færge og det er jo en permanent løsning, selvom det ved broen er lavet så de i princippet kan flyttes. Det er ulovligt ifølge Schengen og EU lov at sinke trakfikflowet pga grænsekontrol, hvor vel også den svenske toldkontrol hører under. Efter færgen i Helsingborg forsinkes hundredevis af biler dagligt foruden af bumpene også af at de forankørende biler stoppes mens der kan stilles de 3-5 standard spørgsmål. 3) Derudover er jeg desuden blevet hevet ind til ekstra kontroller flere gange årligt i de efterhånden 7 år jeg har krydset ved færgen. Ved broen er jeg blevet ekstra kontrolleret 1 enkelt gang i de 3 år jeg kørte den vej dagligt, så det kunne virke som om der er mindre kontrol ved broen og der er jeg selv ikke blevet stoppet i meget lang tid (jeg kører heller ikke så meget den vej men det bliver dog alligevel nogle gange på et år). Ifølge Schengen er det meningen at ressourcerne skal bruges i fællesskab, så man sikrer kontrol ved de eksterne grænser og ikke de interne hvor personer og gods skal flyde frit i vores fælles told- og handels union. Derimod er det fuldt ok for tolderne at foretage stikprøvekontroller alle steder i de pågældende lande så længe det ikke har karakter af grænsekontrol. 4) Systematiske kontroller er ikke lovlige ved EU’s interne grænser og det er det jeg vil kalde den meget hyppige kontrol ved færgerne (og til dels broen), idet jeg aldrig har oplevet lignende kontroller længere inde i Sverige. Det sker så hyppigt ved færgerne at det næppe kan kaldes stikprøvekontrol. Idet jeg som sagt har fået nok af denne selvbestaltede svenske praksis er jeg ved at forberede en sag som skal indberettes for EU kommissionen. Formålet er at få grænsekontrollerne helt væk men minimum at få fjernet de faste anlæg og hastighedsnedsættende foranstaltninger. Sverige selv har for nogle år siden angivet en meget lille promille af (vistnok noget i stil med 0,008 promille men jeg kan ikke længere finde referencen) for hvor mange de stopper hvilket jeg slet ikke tror på. For at få den bedst mulige sag ville det være super hvis i kunne indikere her om i også bliver udspurgt og kontrolleret alt for hyppigt. Meget gerne med et skøn over antallet af oplevede ugentlige kontroller ved bro og færger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De er ikke så aggresive ved broen som du beskriver ved færgerne (i hvert fald ikke ifølge min oplevelse), men fartbumpene eksisterer naturligvis stadigvæk... Ang. fartbumpene er de vidst hvad man kan kalde permanente, i og med de altid ligger der uagtet om tolderne står der eller ej ligesom det ikke er muligt at holde den skiltede hastighed henover uden væsentlig ulempe for bil/passagerere...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Få bare skovlen under de hykleriske svenskere, der havde travlt med den danske grænsekontrol. Jeg synes også det er provokerende at skulle gøre regnskab for hvor man har været, når man kommer hjem fra arbejde. Sent from my iPad using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes også helt klart at den svenske grænsekontrol i sin nuværende form strider mod de aftaler, som Sverige har indgået i forbindelse med Schengen samarbejdet. Dertil skal så siges at jeg tror at de gør forskel på folk - når man kommer i en Audi A8 og har jakkesæt på, bliver man næsten aldrig stoppet (ved broen). Jeg må have passeret over 1000 gange og er aldrig blevet taget ud til kontrol - det er måske kun en ud af 100 gange at jeg overhovedet er blevet stoppet ved betalingsanlægget og stillet et spørgsmål eller 2. Jeg har så heller aldrig smuglet noget, så på den måde har de jo valgt rigtigt ved at ignorere mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvorfor ka du ikke bare være glad for at de stopper en masse narko og illegale mennesker!? Ang. hastighedsnedsætningen. så er den der jo for at beskytte folk der arbejder der.
Først og fremmest fordi det er spil for galleriet... De stopper kun en brøkdel af det narkotika der kommer over grænsen, så det spiller ingen rolle... Og fanger de endelig nogle illegale kører de dem sku bare ud til migrationsverket så de kan søge asyl = igen spild af penge at de overhovedet fanger dem...
Jeg synes også helt klart at den svenske grænsekontrol i sin nuværende form strider mod de aftaler, som Sverige har indgået i forbindelse med Schengen samarbejdet. Dertil skal så siges at jeg tror at de gør forskel på folk - når man kommer i en Audi A8 og har jakkesæt på, bliver man næsten aldrig stoppet (ved broen). Jeg må have passeret over 1000 gange og er aldrig blevet taget ud til kontrol - det er måske kun en ud af 100 gange at jeg overhovedet er blevet stoppet ved betalingsanlægget og stillet et spørgsmål eller 2. Jeg har så heller aldrig smuglet noget, så på den måde har de jo valgt rigtigt ved at ignorere mig.
Helt enig... De gange jeg kørte i min gamle BMW model brian blev jeg sku stoppet hver gang... Hvorimod når jeg kommer i E klassen i med lillepigen på bagsædet gider de sku aldrig tale med mig...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Der er vist ingen af os der har noget ide om hvor meget narko de tager. Men det er virkelig meget! Mere end nogen kan forestille sig!
Det kan da godt være de mængdemæssigt tager meget, men det er stadig kun en brøkdel af det som bliver indført...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og privatisere salget, så ville man tage magten fra de kriminelle.
I samme sekund som du legaliserer det åbner du også for at private markedskræfter kan træde ind på markedet og sælge den under ordnede legale forhold (eks. fra apoteker eller lignende)... Enhver kriminalisering eller monopolisering af sådanne rusmidler fører kun til at der opstår et sort marked styret af kriminelle grupperinger... Og jo mere de er jagtet af ordensmagten, jo dyrere bliver skidtet og jo mere krminalitet fører det med sig...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har aldrig smuglet det mindste nogensinde så i mit tilfælde er det rent spild af resourcer. Jeg bliver heller ikke stoppet når familien er med i bilen men kører i en pænt stor Audi dog af ældre dato. Jeg har aldrig jakkesæt på så opskriften på den perfekte smugler er måske en stor og ny bil kombineret med jakkesæt?? Det er latterligt og diskriminerende!!! Helt generelt så bør loven følges - ikke mindst når det drejer sig om myndighederne selv - så nej - jeg kan ikke bare være glad for at de stopper en brøkdel af ulovlig transport af stoffer og illegal indvandring. Hvis man skal dæmme op for ulovlig transport af varer og personer så skal der tages helt andre metoder i brug og det skal ikke bare være i Sverige så der bliver holdt flere af de kriminelle på den danske side hvor familie og venner så kan belemres med dem!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×