Jump to content
Sign in to follow this  
EBL

Ingen skat af pensionsafkast f.o.m 1/1-10 (?)

Recommended Posts

Nu har jeg læst tråden her igennem med stor interesse, jeg har set lidt på de forskellige regler og afgørelser på området. Her er min vurdering af hvordan vi skal tolke reglerne.

  • Når vi taler afkastsskat på pensionsopsparingen er dette et beløb som betales år for år. Normalt i Danmark bliver denne indbetaling tilbageholdt og indbetalt direkte af afkastet og foretaget af pensions selskabet år for år. Derfor er det uvæsentligt i denne sammenhæng hvorvidt man bor i Sverige under udbetalingen af pensionen eller ej. Det er optjeningsperioden som er interessant her.

  • Jeg tror den eneste årsag til at vi ikke tidligere har været ramt af denne skat i Sverige er at skatteprocenten, som skrevet tidligere i tråden, er den samme i både Danmark og Sverige. Lag (1990:661) avkastningsskatt på pensionsmedel - Se §9 for %-satsen / §10a for retten til at fratrække Dansk Betalt skat

  • Se også skattelovgivningen på området: Inkomstsattelag (1999:1229) - Se bla. stk. 58 §18a som giver dig lov til at aftale med Pensionsselskabet at de afholder skatten direkte.

Det er yderst underligt at man på den måde lader den enkelte vælge hvor man helst vil betale skat, men sådan ser det ud til at være. Er der eventuelt en jura kyndig som vil læse ovenstående links igennem og se om de kommer til samme konklusion?

Share this post


Link to post
Share on other sites

kunne det være interessant at betale afkastskatten i Sverige? Jeg har så lige funderet lidt på om det alligvel kunne være interessant at betale skatten i Sverige?

  • Generelt vil en betaling af skatten i Sverige være at sammenligne med at indbetale et beløb svarende til de 15% ekstra på din pensionsopsparing. Altså færre penge i hånden, men flere på din pensionsopsparing.
  • Det kunne være interessant at blive fritaget for at indbetale skatten i Danmark hvis du kunne fratrække Kapital Avdrag i Sverige (Svenske renter etc.) - men som skrevet tidligere i tråden er det ikke muligt.:sick:(jeg har ikke dobbelttjekket denne oplysning)

  • Desuden er der en forskel i metoden for beregningen af kapitalafkastet. Hvor man i DK betaler 15% af det virkelige afkast, betaler man i Sverige:
Avkastningen bestäms till den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret multiplicerat med pensionskapitalets värde. Pensionskapitalets värde bestäms vid beskattningsårets början. source

Det vil sige at såfremt du gerne vil indbetale de ekstra penge på pensionsopsparingen og du har et afkast som ligger over den gennemsnitlige svenske statslåneränte (2009: 3,1%) kan der måske være en idé i at udnytte dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak til alle de som har fundet relevante links fra bl.a. Skatteverket - især RAS. Men ellers - please! - hold nu op med at være sådan nogen himmelråbende naive dukse i denne her tråd! I KAN IKKE VÆLGE, OM I VIL VÆRE SKATTEPLIGTIGE I DANMARK ELLER SVERIGE af AFKAST på Jeres danske pensionsordning. I HAR ALLEREDE VALGT AT VÆRE FULDT SKATTEPLIGTIGE TIL SVERIGE - det valgte i den dag i flyttede ind i Sverige. Når i har bopæl i Sverige er i fuldt skattepligtige I SVERIGE og ikke i Danmark. Lad nu være med at tro på, at en udeladt udfyldning af en DANSK blanket har nogen juridisk gyldighed for om I skal betale avkastningsskat til SVERIGE eller ej. Hvor står det i den svenske lovgivning?? Og tror I forøvrigt at de kan finde ud af at snakke sammen, eller forstår hinandens systemer??? Det er bare en (godt nok temmelig stor) undtagelse i dobbeltbeskatningsaftalen mellem de nordiske lande, som bevirker, at jeres danske ARBEJDSindkomst kun beskattes i i Danmark, og slet ikke i Sverige. der står ingen undtagelser omkring pensionsafkastskat. Al øvrig indkomst/formue bør i følge lovgivningen køre efter svenske regler, men der er nogen gange meget langt fra teori til praksis!. VI ER ALLEREDE SKATTEPLIGTIGE TIL SVERIGE af afkastet på investeringerne i vores pensionsordninger. VI ER FAKTISK ALLESAMMEN NOGEN SKATTESVINDLERE i følge Skatteverkets regler (dog undtaget dem uden pensionsordning) fordi vi ikke har betalt "Avkastningsskatt" af vores "utländska liv- och pensionsförsäkringar". Godt nok har vi lov til at modregne den pensionsafkastskat som er betalt i Danmark, men svensk minus dansk skat går jo ikke i 0. Her er årsagen: Godt nok hedder det i forkortet version "15% i avkastningsskatt/pensionsafkastskat" i både Danmark og i Sverige - men METODEN er jo ikke den samme. I Danmark tages 15% af det faktiske afkast (enddag på et skævt skatteår fra slut november til slut november). Er afkastet under 0% får man ikke pengene tilbage, men man kan modregnene tabet i fremtidige positive afkast. De svenske regler fungerer således: (fra http://www.avdragslexikon.se/avdrag/AVKASTNINGSSKATT/)

Så beräknas skatten<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

Avkastningsskatten beräknas schablonmässigt och oberoende av hur stor avkastningen är. Skatten räknas fram på detta sätt:

Först beräknas ett kapitalunderlag som är pensionskapitalets värde vid beskattningsårets ingång. I det individuella pensionssparandet bestäms värdet med ledning av marknadsvärdet för den egendom som antecknats på pensionssparkontot.

Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret närmast före beskattningsåret.

På denna schablonberäknade avkastning är avkastningsskatten 15 procent för pensionsförsäkringar och kapitalpension, medan den är27 procent för kapitalförsäkring Så i 2008 betalte de fleste af os ikke nogen pensionsafkastskat i Danmark fordi afkastet var negativt - derfor skylder vi Skatteverket penge for 2008, da Skatteverket jo er ligeglade med om vi havde et kæmpetab eller ej. I 2009 har mange pensionskasser i Danmark modregnet tabene fra 2008 i de gevinster, som der var det år, hvorfor den betalte pensionsafkastskat for de fleste af os, derfor også var ret begrænset i 2009. Skatteverket vil stadig have 15% * statslånerenten * depotets størrelse for 2009. DER ER KUN EEN Grund til at vi eller nogen andre, endnu ikke er blevet ramt af dobbeltbeskatning på pensionsafkastområdet: Den er at INGEN ind til nu har fattet reglerne!. Incl. de udførende medarbejdere på Skatteverket. Og lad nu være med at være en torskedum duks, og gå ned på Skatteverket og spørge om hvad I skal gøre - det medfører kun at Skatteverket vil opdage, at de har et nyt beskatningsorgan og at mange har "snydt og undviget at betale avkastningsskatt". Og derefter må man jo "statuere et eksempel over for snyderne", og så er det jo nemmest at starte med de laves hængende frugter - dvs. dem som har været så naive at gå ned og spørge selv!!:scared:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis du har ret bør vi indsende blanketten. Vi betaler noget vi ikke behøver. I forhold til Sverige er man lige skyldig om man fritages eller ikke.
Ja det var min konklusion. Og hvis Skatteverket spørger går jeg nok i "Manuel" mode:D:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har ligeledes modtaget et brev angående fritaget for skat af pensionsafkast. Jeg vil gerne slå noget fast med 7tommer søm: Hvis man ikke er skattepligtig i Danmark, kan man søge om at blive fritaget for at betale skat på afkast. Er skattepligtig i Danmark ikke det samme som begrænset skattepligtig, som mange af os her er ? Eller hvad ? Som jeg læser det kan man søge om dette, hvis man arbejder og bor i Sverige og for eksempel stadig har en privat pensionsopsparing i Danmark (som man så desværre er nødt til at sende penge til fra sin Svenske løn).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er der nogen der kan tolke kildeskattelovens §1 ? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16579 Hvis vi kommer under denne lov, kan man ikke søge om at blive fritaget. Det er specielt denne sætning jeg har svært ved at tolke: " En person, der anses for hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan kun fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark efter overenskomsten kan beskatte, jf. dog afsnit I A. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg har ligeledes modtaget et brev angående fritaget for skat af pensionsafkast. Jeg vil gerne slå noget fast med 7tommer søm: Hvis man ikke er skattepligtig i Danmark, kan man søge om at blive fritaget for at betale skat på afkast. Er skattepligtig i Danmark ikke det samme som begrænset skattepligtig, som mange af os her er ?
Før du stiller flere spørgsmål i både Øst og Vest samtidigt synes jeg, at du først skal læse og forstå begreberne "Fuldt Skattepligtig", som man er hvis man bor i Danmark, og "Begrænset Skattepligtig" som man fx. er hvis man bor uden for Danmark, men stadig arbejder i Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hov, du kunne da bare have sagt at EBL, som har skrevet et indlæg her i tråden blev godkendt til fritagelse af betaling af skat på afkast. Dvs at man som grænsegænger hører under §1 og det var det, jeg spurgte om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hov, du kunne da bare have sagt at EBL, som har skrevet et indlæg her i tråden blev godkendt til fritagelse af betaling af skat på afkast. Dvs at man som grænsegænger hører under §1 og det var det, jeg spurgte om.
*Suk* vi grænsegængere hører under §2 og IKKE §1 i kildeskatteloven. Det er fordi at vi hører under §2 at vi er fritaget for dansk Pensionsafkastskat i følge loven - dem som hører under §1 skal betale Pensionsafkastskatten. Men din konklusion er rigtig - grænsegængere skal ikke betale PAL-skat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
følger med i de gode oplæg
Ja, mange gode indlæg - men ikke rigtig nogen konklussion eller anbefalinger efter adskillige måneders debat. Bliver vi bon'et af den svenske stat - og gør vi det uanset om vi har søgt om skattefritagelse i DK? Og hvornår bliver vi i så fald bon'et? Hvert år ved afkastets opgørelse, eller er det ved udbetaling/realisering af pensionen? Og i så fald... kan man så bare flytte tilbage til DK (eller et land med lavere skat), når vi vil have pensionen og dermed undgå at betale skatten? Hmmm... Det må vel sammenstilles med salg af bolig og evt. gevinst heraf. Du bliver ikke bon'et, hvis din bolig stiger i værdi. Først når du sælger og realiserer værdien... eller? Vh, Lars.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja, mange gode indlæg - men ikke rigtig nogen konklussion eller anbefalinger efter adskillige måneders debat. Bliver vi bon'et af den svenske stat - og gør vi det uanset om vi har søgt om skattefritagelse i DK? Og hvornår bliver vi i så fald bon'et? Hvert år ved afkastets opgørelse, eller er det ved udbetaling/realisering af pensionen? Og i så fald... kan man så bare flytte tilbage til DK (eller et land med lavere skat), når vi vil have pensionen og dermed undgå at betale skatten? Hmmm... Det må vel sammenstilles med salg af bolig og evt. gevinst heraf. Du bliver ikke bon'et, hvis din bolig stiger i værdi. Først når du sælger og realiserer værdien... eller? Vh, Lars.
Kan du slet ikke bruge Bananas indlæg til noget;) Jeg synes det siger alt; skarpt og præcist formuleret. Alle burde vide, at man er fuldt skattepligtig, når man er bosat i SE og selvfølgelig bør alt deklareres hvert år:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg spurgte tilbage i december 2009 Skatteverket om deres holdning. I første omgang ville de beskatte pensionsafkast som pensioner, dvs. beskatning i Sverige med fradrag for den i Danmark betalte skat (som jo er nul). Jeg argumenterede for, at pensionsafkastet ingenlunde kunne være en pension, men blot et afkast, og den seneste melding fra Skatteverket er fra 26.04.2010: "Hej igen! Det har ännu inte kommit något svar från Rättsavdelningen. Sedan sist kan jag dock meddela att vi genom kontakter med danska skatteförvaltningen är klara över att det inte blir några beskattninskonsekvenser i Danmark. Det är dock troligt att någon form av avkastningsskatt ska betalas enligt de svenska reglerna. Vi återkommer med besked om detta och i så fall hur man rent praktiskt löser det." Vi kan vist roligt sige, at pensionsfkastet ikke bliver beskattet i Danmark, og dermed må vi forvente, uden at kunne forarges vildt og blodigt, at det skal beskattes andetsteds. Listen over andre mulige steder, som pensionsafkastet kan beskattes, må vel siges at være rimelig kort: Sverige. Det afgørende bliver hvilken artikel i den nordiske overenskomst Skatteverket vil placere pensionsafkastet i. Man kan argumentere for, at det er en renteindtægt, og så har Sverige beskatningsretten. Hvis det er 'Anden indkomst' har Sverige også beskatningsretten. Det er vel svært at placere det et sted, hvor Danmark har beskatningsretten, og intern dansk ret så siger, at det ikke skal beskattes. Lønindkomst er en mulighed, men pensionsindbetalinger, som man laver, er der enten bortseelsesret for eller også er der fradrag i personlig indkomst, og så kan det vel dårligt komme ind under løn. Hvis Skatteverket så vil beskatte pensionsafkastet fuldt ud i Sverige og gå tilbage i tiden, kan vi tilbagesøge de 15 % i Danmark og betale den svenske skat eller blot betale differencen mellem den i Danmark betale skat og den i Sverige beregnede skat. Om den svenske skat er fixed rate uden hensyntagen til eventuelle fradrag (fx renteudgifter) eller om vi kan fratrække fx renteudgifter i pensionsafkastet til svensk beskatning må vi jo se til den tid. Men mon ikke vi kommer til at betale mere end nul procent i skat af vores pensionsafkast - og dermed kan kritikere så tale om endnu en barriere, da 'svenskere' så betaler mere i skat af pensionsafkast end 'danskere'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg spurgte tilbage i december 2009 Skatteverket om deres holdning. I første omgang ville de beskatte pensionsafkast som pensioner, dvs. beskatning i Sverige med fradrag for den i Danmark betalte skat (som jo er nul). Jeg argumenterede for, at pensionsafkastet ingenlunde kunne være en pension, men blot et afkast, og den seneste melding fra Skatteverket er fra 26.04.2010: "Hej igen! Det har ännu inte kommit något svar från Rättsavdelningen. Sedan sist kan jag dock meddela att vi genom kontakter med danska skatteförvaltningen är klara över att det inte blir några beskattninskonsekvenser i Danmark. Det är dock troligt att någon form av avkastningsskatt ska betalas enligt de svenska reglerna. Vi återkommer med besked om detta och i så fall hur man rent praktiskt löser det." Vi kan vist roligt sige, at pensionsfkastet ikke bliver beskattet i Danmark, og dermed må vi forvente, uden at kunne forarges vildt og blodigt, at det skal beskattes andetsteds. Listen over andre mulige steder, som pensionsafkastet kan beskattes, må vel siges at være rimelig kort: Sverige. Det afgørende bliver hvilken artikel i den nordiske overenskomst Skatteverket vil placere pensionsafkastet i. Man kan argumentere for, at det er en renteindtægt, og så har Sverige beskatningsretten. Hvis det er 'Anden indkomst' har Sverige også beskatningsretten. Det er vel svært at placere det et sted, hvor Danmark har beskatningsretten, og intern dansk ret så siger, at det ikke skal beskattes. Lønindkomst er en mulighed, men pensionsindbetalinger, som man laver, er der enten bortseelsesret for eller også er der fradrag i personlig indkomst, og så kan det vel dårligt komme ind under løn. Hvis Skatteverket så vil beskatte pensionsafkastet fuldt ud i Sverige og gå tilbage i tiden, kan vi tilbagesøge de 15 % i Danmark og betale den svenske skat eller blot betale differencen mellem den i Danmark betale skat og den i Sverige beregnede skat. Om den svenske skat er fixed rate uden hensyntagen til eventuelle fradrag (fx renteudgifter) eller om vi kan fratrække fx renteudgifter i pensionsafkastet til svensk beskatning må vi jo se til den tid. Men mon ikke vi kommer til at betale mere end nul procent i skat af vores pensionsafkast - og dermed kan kritikere så tale om endnu en barriere, da 'svenskere' så betaler mere i skat af pensionsafkast end 'danskere'.
Tak, fordi du kaster alle vores pensionsopsparinger i grams. :thumbdown Nu er vi da helt sikre på at skatteverket har opdaget hullet, så mon ikke der sidder nogle blodsugende jursiter, der kommer op med et horribelt forslag til hvordan PAL kan beskattes - lisom det skete med SP udbetalingerne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg vil gerne støtte Anton her. Det er helt uholdbart hvis vi ikke har klarhed over reglerne. Hvis man "bare" lader være med at opgive noget, opdager Skatteverket det helt sikker alligevel. Tro mig - vi har selv flere gange fået spørgsmål fra Skatteverket - de er ganske udmærket klar over grænsegænger problemstillingerne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kan du slet ikke bruge Bananas indlæg til noget;) Jeg synes det siger alt; skarpt og præcist formuleret. Alle burde vide' date= at man er fuldt skattepligtig, når man er bosat i SE og selvfølgelig bør alt deklareres hvert år:)
Jeg tror egentlig ikke at der er ret mange herinde, der er i tvivl om helt eller delvis beskatning i SV eller DK. Det vi er i tvivl om er, hvordan reglerne bliver håndteret. F.eks. er der en lov om, at man ikke må dobbeltbeskattes. Derfor kan SE kræve skat af vores SP, fordi vi ikke betaler skat heraf til DK - men derimod en afgift. Dette er diskutteret i andre tråde, så det vil jeg ikke komme ind på her i denne tråd. Mht. sagen i denne tråd... Der er flere aspekter, som vi ikke ved hvordan håndteres. Hvis vi betaler skat af afkastet i DK, så kan vi vel ikke også beskattes i SE pga. loven om dobbeltbeskatning. Eller kan vi? Og hvornår vil vi i givet fald blive beskattet i SE - er det ved realisering af afkastet (altså når pensionen bliver udbetalt) eller hvert år ved opgørelsen... jf. min tidligere post... Vi bør have klarhed på reglerne, så vi ved hvordan vi skal forholdes os. Hvorfor betale for noget, der ikke er nødvendigt - eller hvorfor betale mere end nødvendigt? Det har du måske ikke noget imod? Bemærk at jeg ikke snakker om at snyde. Jeg snakker om vished omkring reglerne, så vi ved, hvad vi har at holde os til. Får vi afkastet i hånden? Skal vi betale 15% skat i DK? Plus 10, 15, 20, 25 % i SE? Af hele afkastet, eller kun det, der er tilbage, når den danske skat er betalt? Der er rigtig mange faktorer vi intet kender til. Vh, Lars.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg vil gerne støtte Anton her. Det er helt uholdbart hvis vi ikke har klarhed over reglerne. Hvis man "bare" lader være med at opgive noget, opdager Skatteverket det helt sikker alligevel. Tro mig - vi har selv flere gange fået spørgsmål fra Skatteverket - de er ganske udmærket klar over grænsegænger problemstillingerne.
Lodret uenig. Her er tale om at opfinde en skat. Hvorfor ligefrem hjælpe dem til at opdage hullerne?!?!?! Klarhed om grænsergængerskat? Yeah, right. Vi snakker skattevæsener her - den race suger blod når de kan komme til det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobbeltbeskatningsoverenskomst: sikrer, at den samme indkomst ikke bliver beskattet fuldt ud to gange. Vedr. pensioner er der nu credit for skatten i kildelandet, så hvis man bor i Sverige og modtager dansk pension, kan Danmark beskatte pensionen (og gør det), og Sverige indrømmer så fradrag i den svenske skat for den danske betalte skat. På den måde 'risikerer' man at betale en lav dansk skat med et tillæg af svensk skat op til et samlet beløb, der hedder svensk skat. Der skal altså ikke betales 40 % i skat i Danmark og efterfølgende 45 % i skat i Sverige af den samme indkomst, så man står tilbage med 15 % af pensionen. Jeg synes sådan noget er rigtig smart fundet på. Jeg fornemmer af og til, at man vil have den størst mulige integration på tværs af Øresund, men kun når man har brug for det. Det skal være så nemt som at klø sig i nakken at gå fra et arbejdsløshedssystem til et andet, og lovgivningen de to lande imellem skal i øvrigt ikke adskille sig en døjt, så man kan vende sig 180 grader og forvente den samme behandling. På trods af politikernes fine visioner om én region, ingen barrierer og ét arbejdsmarked er der altså stadig to lovgivninger, der på en del punkter ikke er ens. Er det overraskende, at lovgivningen i Danmark og Sverige adskiller sig fra hinanden? Hvis jeg udlejer et dansk sommerhus, skal jeg beskattes i Danmark i henhold til danske regler. Hvorfor skulle jeg i Danmark kunne opgøre mit overskud i henhold til fx svenske regler? Det ville være absurd! Med min svenske faste bopæl er jeg fuldt skattepligtig til Sverige, og her skal jeg altså selvangive overskuddet af min danske udlejning. Hvorfor skulle jeg kunne bruge en dansk opgørelse af overskud i min svenske skatteberegning? Hvis det kommer som en overraskelse for nogen, at reglerne for opgørelse af overskud ikke er de samme i Sverige som i Danmark, skal man måske lige have kalibreret sin virkelighedssans. Der sidder hver måned skattenørder som mig hos Skatteverket, Norges Skatteetat, Tysklands Steuerämter, Irlands Revenue osv. og læser den lokale udgave af 'Skat Udland'. Her står der de skattemæssige tiltag rundt om i verden, og nyheden fra lille Danmark om, at PAL-skatten er afskaffet for ikke fuldt skattepligtige personer er altså kommet HELE vejen fra Danmark til Sverige, Norge, Tyskland, Irland og you name it. Målet med den størst mulige integration, men kun når man har brug for det, er vel at man vil have det bedst mulige fra to verdener. Jeg ser da også gerne, at man skal have flest mulige fordele ud af det hele, men det er jo ikke noget shoppingcenter med frit valg på alle hylder. Skal vi danskere i Sverige have specielle privilegier, skal man nok skifte statsborgerskab og blive valgt til den lovgivende forsamling i Sverige for så at skabe særlove for danskerne i Sverige. Når man så har gjort det, lader man den udøvende magt praktisere gældende lovgivning, men den dømmende magt sætter så en stopper for det klart ulovlige tiltag, så den idé bliver vist blidt lagt i graven senest dér. Jeg nævner kun sjældent begrebet 'retfærdighed' i nærheden af ordet 'skat', men der er da en vis retfærdighed i, at vi, som bosiddende i Sverige, skattemæssigt bliver behandlet som nabo-Svensson på de punkter, som vi nu kan behandles ens på. Vil man gøre alvor af at tage det bedste ned fra hylderne, kunne man jo skaffe sig fast bopæl i tre lande og med lidt omtanke så dobbeltbeskatningsoverenskomst-shoppe, så man selv bestemte hvor man skulle beskattes henne af hvad. Men det kan jo være, at betingelserne for at blive anset som havende fast bopæl adskiller sig i de tre lande, så måske er der en forskel i kriterierne? Måske kan det også være, at begrebet 'dyrtidsfond' slet ikke eksisterer i de to andre lande, som man har med at gøre? Jeg føler ikke at jeg med et spørgsmål til Skatteverket om manglende dansk PAL-skat udleverer danskere til Skatteverket, men tværtimod skaber større klarhed over hvad der sker, når man flytter til et andet land. Ingen har endnu fået klart svar fra Skatteverket på udbetaling af dansk kapitalpension, der afgiftes i Danmark med 40 %. Har nogen rejst spørgsmålet om gratisaktier eller favøraktier? Jeg har nu fået to forskellige svar fra Skatteverket på spørgsmål om medarbejderobligationer. Kan DK beskatte favørleje af sommerhus via arbejdsgiver? Eller skal det selvangives i Sverige? Er en løbetrøje til DHL-Stafetten B-indkomst i Danmark, og skal den så ikke opgives til Skatteverket? 'Nej, du gør det meget dyrere for os alle ved at spørge!' Nej, når der er spurgt, er I mindre uoplyste, når I flytter herover, men jeg er bange for at mine spørgsmål kun er en dråbe i havet over de ting, som vi ikke ved...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det kommer an på hvor mange år man sparer op uden skatten - på det afkast man får undervejs, infaltionen og hvor store indebetalinger man laver undervejs. Jeg lavede et hurtigt ark med som er vedhæftet - så kan folk selv leje rundt med tallene hvis de har lyst. .
Bananas, kan du ikke uploade regnearket igen hvis du stadig har det, det lader ikke til at findes på Sunddebat'en længere efter flytningen. På forhånd tak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bananas, kan du ikke uploade regnearket igen hvis du stadig har det, det lader ikke til at findes på Sunddebat'en længere efter flytningen. På forhånd tak.
Har forsøgt at vedhæfte her

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er du stadig betækelig? - jeg har netop fået en henvendelse fra Willies vedr. PAL-skat...
Hehe, kan sgutte huske, hvad jeg skrev et halvt år tilbage, måtte lige tilbage i teksten:surprise: Mja-næh-nej, mine betænkeligheder gik mere og går stadig på, hvor høj skatten på afkastet er i SE. Vi skal stadig huske, at pensionssystemerne i DK og SE er meget forskellige fra hinanden. Så worst case scenario er 27%. Så vidt jeg ved, er der stadig ikke et krystalklart svar fra SKV desangående. Det jeg mente med modig, var ikke at opgive det på den svenske deklaration, da man som folkbokförd jo er fuld skattepligtig i SE. Min egen pension var en såkaldt § 53A, ikke fradragsberettiget ordning (grundet ansættelse i 3. land) og derfor ikke PAL beskattet. Afkast på den type pension beskattes som al anden kapitalindkomst, men det er en helt anden og ikke relevant snak i dette forum:) Undrer mig forøvrigt over, at du ikke har hørt fra Wiilis før. De var ellers på banen med info tilbage i nov./dec. sidste år:confused:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...