Jump to content
Sign in to follow this  
credde

Indkomstdeklaration 2012 (Svensk)

Recommended Posts

Men uanset hvornår man indtaster får man vist ikke nogen penge tilbage før end tidligst til midsommer. De er noget langsommere end i Danmark. Lad mig se om jeg kan lave en typisk huskeseddel for pendlere med hensyn til den SVENSKE skattedeklaration: (for personer der bor i Sverige men arbejder i Danmark) - Under arbejdsindkomst skal man bare lade det 0, som der allerede står, blive stående - Svenske renteudgifter fra bolig- og billån m.v. burde komme på automatisk - de skal blive stående. - Renteindtægter fra ens indeståender fra danske konti skal påføres den svenske deklaration (og slettes fra den danske). Man er kapitalindkomstpligtig i Sverige og ikke i Danmark ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem de nordiske lande. - Har man renteudgifter på lån i Danmark burde man faktisk føre dem på den svenske deklaration. - Renteindtægter fra svenske konti skal blive stående. - Har man solgt aktier skal man deklarere gevinst/tab på disse efter de svenske regler. Man kan vist finde en pjece på Skatteverket's hjemmeside. De fleste pendlere, som har både boliglån og lidt renteindtægter ender med at få lidt penge tilbage.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak for tippet. Har tjekket at min oplysninger er i orden og det er de. Men på trods af det, er Skattutträkning forkert vil jeg mene. Jeg har indtægt i Sverige og vil mene at jeg har ret til at bruge Rot-fradrag. Fradraget på 4.300 blev fratrukket på håndværkerregningen i sommer men nu har Skatteverket lagt det til igen og skriver forneden på udregningen at jeg ikke kan udnytte det. Men uden begrundelse. De skriver: Du har fått preliminär skattereduktion för rot-/rutarbete med 4 300 kr. I skatteuträkningen har vi beräknat hur mycket skattereduktion du kan utnyttja utifrån dina förtryckta uppgifter (0 kr). Enligt skatteuträkningen kan du inte utnyttja hela din preliminära skattereduktion. Därför tas 4 300 kr upp som en pluspost i skatteuträkningen. Har jeg misforstået min ret til at udnytte rot-fradrag. Ved ikke om det kræver en minimusindtægt fra Sverige. Min indtægt var 63.000 og efter grundavdrag er beskatningsbar förvärvsindkomst 40.000. Jeg har så næsten 67.000 i renteudgifter på huslån. Er det så fordi jeg simpelthen har for mange fradrag i forhold til min indtægt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tak for tippet. Har tjekket at min oplysninger er i orden og det er de. Men på trods af det, er Skattutträkning forkert vil jeg mene. Jeg har indtægt i Sverige og vil mene at jeg har ret til at bruge Rot-fradrag. Fradraget på 4.300 blev fratrukket på håndværkerregningen i sommer men nu har Skatteverket lagt det til igen og skriver forneden på udregningen at jeg ikke kan udnytte det. Men uden begrundelse. De skriver: Du har fått preliminär skattereduktion för rot-/rutarbete med 4 300 kr. I skatteuträkningen har vi beräknat hur mycket skattereduktion du kan utnyttja utifrån dina förtryckta uppgifter (0 kr). Enligt skatteuträkningen kan du inte utnyttja hela din preliminära skattereduktion. Därför tas 4 300 kr upp som en pluspost i skatteuträkningen. Har jeg misforstået min ret til at udnytte rot-fradrag. Ved ikke om det kræver en minimusindtægt fra Sverige. Min indtægt var 63.000 og efter grundavdrag er beskatningsbar förvärvsindkomst 40.000. Jeg har så næsten 67.000 i renteudgifter på huslån. Er det så fordi jeg simpelthen har for mange fradrag i forhold til min indtægt?
Nå, jeg har vist selv fundet svaret: Svar på vanliga frågor Deklaration - Privatpersoner Varför står det en pluspost på "Rot-/rutavdrag som du inte kan utnyttja" i den preliminära skatteuträkningen som jag fick tillsammans med deklarationen? Hur stor skattereduktion du får beror på hur mycket du betalar i statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan aldrig få mer i rot-/rutavdrag än vad du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag och övriga skattereduktioner är gjorda (med undantag för skattereduktion för gåva). Du kan exempelvis inte räkna av skattereduktionen mot allmän pensionsavgift, kyrkoavgift eller begravningsavgift. Om din slutliga skatt inte räcker till för att få rot-/rutavdrag med hela det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion, ska du betala tillbaka den del som du har fått för mycket. I din skatteuträkning finns det då en pluspost som heter "Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja du kan trække renteudgifter fra både i Danmark og i Sverige' date=' hvis du arbejder i DK.[/quote'] Det er korrekt. Med den lille tilføjelse at det kræver at man anvender "grænsegængerreglen" i Danmark for at man kan trække renterne fra i Danmark. Og at der skal være tale om "normale" renteudgifter. Renteudgifter fra at man har belånt værdipapirer (med værdipapirerne stillet som sikkerhed) må man IKKE tælle med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja du kan trække renteudgifter fra både i Danmark og i Sverige' date=' hvis du arbejder i DK.[/quote'] Skal man påføre beløbet fra sine danske renteudgifter i samme rubrik som de svenske renteudgifter? Altså felt 8. Avdrag Kapital - Ränteutgifter m.m.??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Æhm ? Hvis man ikke har nogen indtjen ing i sverige' date=' hvordan kan så trække noget fra ?[/quote'] Hvis man har solgt ejendom med fortjeneste og søgt om uppskov så kan renteudgifterne anvendes til at barbere ned på uppskoven, så man til sidst ikke har nogen uppskov tilbage. Du som säljer en bostad och gör en vinst måste betala 22 procent av vinsten i kapitalvinstskatt. Om du köper en ny bostad, kan du vänta med att betala skatten. Det kallas uppskov, och får vara högst 1,45 miljoner för hela den sålda bostaden. Om två ägare äger hälften var är taket 725 000 kr var. Uppskovet är inte gratis. Staten tar en schablonskatt eller ränta på 0,5 procent av uppskovet varje år. Det motsvarar ungefär 3,25 procent i avdragsgill årsränta. Du kan själv välja att ta fram gamla hela eller delar av gamla uppskov betala skatten. Det kallas att återföra uppskov. Du måste återföra minst 20 000 kronor per år om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20000 kronor. Frivillig återföring begär du på blankett K2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvornår får man lov til at betale det man skylder ?? Jeg kan godt indbetale et beløb forud, som jeg selv har regnet mig frem til - men jeg er ikke sikker på om det er det rigtige, og det beløb som fremkom efter at jeg har indberettet mit bolig salg via K6, er alt for lille. Som jeg læser på Skatteverket's hjemmeside så vil jeg ikke høre noget fra dem før en gang til december, idét jeg nu bor i udlandet (Danmark) - men hvad så med rentetilskrivningen, den vil jo fortsætte indtil jeg får den endelige opgørelse, og hvor jeg da kan indbetale det skyldige beløb ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvornår får man lov til at betale det man skylder ?? Jeg kan godt indbetale et beløb forud, som jeg selv har regnet mig frem til - men jeg er ikke sikker på om det er det rigtige, og det beløb som fremkom efter at jeg har indberettet mit bolig salg via K6, er alt for lille. Som jeg læser på Skatteverket's hjemmeside så vil jeg ikke høre noget fra dem før en gang til december, idét jeg nu bor i udlandet (Danmark) - men hvad så med rentetilskrivningen, den vil jo fortsætte indtil jeg får den endelige opgørelse, og hvor jeg da kan indbetale det skyldige beløb ??
Det er korrekt du først for din opgørelse til december, når du er udrejst. Skatten forfalder så først i marts det efterfølgende år, altså 2014, som jeg husker det:) Hvis du vil undgå rentetilskrivningen, har du jo lov at foretage en x-traordinær indbetaling. Har du lavet fejl i din K6' er, siden du mener beløbet er for lille? Du kan indbetale ved hjælp af et unikt OCR nr., som du selv kan beregne på nedenstående link: http://www.skatteverket.se/privat/etjanster/ocrberakning.4.18e1b10334ebe8bc80005111.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er korrekt du først for din opgørelse til december, når du er udrejst. Skatten forfalder så først i marts det efterfølgende år, altså 2014, som jeg husker det:) Hvis du vil undgå rentetilskrivningen, har du jo lov at foretage en x-traordinær indbetaling. Har du lavet fejl i din K6' er, siden du mener beløbet er for lille? Du kan indbetale ved hjælp af et unikt OCR nr., som du selv kan beregne på nedenstående link: http://www.skatteverket.se/privat/etjanster/ocrberakning.4.18e1b10334ebe8bc80005111.html
At indbetale til skattekonto var også den løsning jeg kom frem til i går, så på mandag bliver der indbetalt hvad Skatteverket pt. mener at jeg skylder dem via deres "Skatteuträkning". "Vinst vid försäljning" fra K6 er det samme beløb både ved min egen udregning og Skatteverket's, men når div. fradrag bliver medregnet kommer jeg frem til at jeg skal af med små SEK 52.000 - og Skatteverket kommer frem til små SEK 35.000 ??? Kan det være at jeg har et personfradrag (grundavdrag), som jeg ikke rigtig kan se værdien af i Skatteverket's beregning - eller hvordan læses/findes det ?? - jeg har jo ikke haft nogen a-indkomst i S, så jeg burde vel ikke have et personfradrag ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis man har solgt ejendom med fortjeneste og søgt om uppskov så kan renteudgifterne anvendes til at barbere ned på uppskoven, så man til sidst ikke har nogen uppskov tilbage. Du som säljer en bostad och gör en vinst måste betala 22 procent av vinsten i kapitalvinstskatt. Om du köper en ny bostad, kan du vänta med att betala skatten. Det kallas uppskov, och får vara högst 1,45 miljoner för hela den sålda bostaden. Om två ägare äger hälften var är taket 725 000 kr var. Uppskovet är inte gratis. Staten tar en schablonskatt eller ränta på 0,5 procent av uppskovet varje år. Det motsvarar ungefär 3,25 procent i avdragsgill årsränta. Du kan själv välja att ta fram gamla hela eller delar av gamla uppskov betala skatten. Det kallas att återföra uppskov. Du måste återföra minst 20 000 kronor per år om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20000 kronor. Frivillig återföring begär du på blankett K2.
Ahh ... Nu gav det mening : ) tak for svar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har hørt fra en bekendt , at jeg kan overføre mine renteudgifter fra lån i Sverige til min kone , da hun har indkomst i Sverige og jeg har ikke . På den måde kan hun tilskrive mine renteudgifter på sin deklaration . Jeg skal blot skrive det i under bemærkning , at jeg overføre mine renteudgifter til min kones deklaration . Er dette korrekt ? Det skal lige siges , at jeg også har overført renteudgifter til min danske årsopgørelse , så ved ikke om det har nogen betydning. Men mener ikke at det har noget at gøre med svenske deklaration .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja du kan trække renteudgifter fra både i Danmark og i Sverige' date=' hvis du arbejder i DK.[/quote'] Skal jeg også skrive danske renteudgifter på min svenske deklaration, selvom jeg ikke har indkomst i Sverige. Det eneste jeg har i Sverige er forbrugslån, hvor jeg så har renteudgifter. Men ikke noget indkomst. Min kone har indkomst i Sverige, så ved ikke om jeg kan overføre det til hende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At indbetale til skattekonto var også den løsning jeg kom frem til i går, så på mandag bliver der indbetalt hvad Skatteverket pt. mener at jeg skylder dem via deres "Skatteuträkning". "Vinst vid försäljning" fra K6 er det samme beløb både ved min egen udregning og Skatteverket's, men når div. fradrag bliver medregnet kommer jeg frem til at jeg skal af med små SEK 52.000 - og Skatteverket kommer frem til små SEK 35.000 ??? Kan det være at jeg har et personfradrag (grundavdrag), som jeg ikke rigtig kan se værdien af i Skatteverket's beregning - eller hvordan læses/findes det ?? - jeg har jo ikke haft nogen a-indkomst i S, så jeg burde vel ikke have et personfradrag ??
Kiggede lige på mine egne papirer og det var lidt det samme scenarie. Iflg. K6 regnede jeg mig frem til at skulle betale 35.000, men slutopgørelsen lød på 26.000. Så ja, der må gemme sig noget fradrag et sted, som vi ikke liiige kan gennemskue:) Jeg har i øvrigt gennem tiderne brugt Skatteverkets beregner, som er en meget god rettesnor, men en hel præcis udregning er utopi at tro, man får. http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2013/skatteutrakning13ink1.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg har hørt fra en bekendt , at jeg kan overføre mine renteudgifter fra lån i Sverige til min kone , da hun har indkomst i Sverige og jeg har ikke . På den måde kan hun tilskrive mine renteudgifter på sin deklaration . Jeg skal blot skrive det i under bemærkning , at jeg overføre mine renteudgifter til min kones deklaration . Er dette korrekt ? Det skal lige siges , at jeg også har overført renteudgifter til min danske årsopgørelse , så ved ikke om det har nogen betydning. Men mener ikke at det har noget at gøre med svenske deklaration .
Lyder lidt for godt til at være sandt, har du fundet ud af det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ifølge min bank kræver det dog, at konen har 100% af lånet - altså at man overfører ejerskab af huset, og at det er med bagudvirkende kraft - ergo skal det være gjort for et år siden, for at hun får hele fradraget i år. Og du får så ikke noget fradrag i Danmark, da du ikke længere har et lån. Næppe en god løsning, med mindre man ikke er grænsegænger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du kan også traekke renteudgifter Danmark og i Sverige' date=' hvis du arbejder i SVERIGE vel?[/quote'] Så betaler du jo heller ikke skat til DK - dvs. du har ikke nogen dansk årsopgørelse hvor du kan benytte renteudgifterne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ifølge min bank kræver det dog' date=' at konen har 100% af lånet - altså at man overfører ejerskab af huset, og at det er med bagudvirkende kraft - ergo skal det være gjort for et år siden, for at hun får hele fradraget i år. Og du får så ikke noget fradrag i Danmark, da du ikke længere har et lån. Næppe en god løsning, med mindre man ikke er grænsegænger.[/quote'] Jeg träkker min mands renter fra i Sverige. Han beholder nok til at betale egendomsskatten, jeg tager resten. Jeg ejer INTET hus, men vi står begge 2 på lånene på huset. Men bare på 50% hver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fedt - det her har jeg ledt efter i hundrede år. Fike ndda at vide af en skatteperson i S at man da ikke kunne bruge sine danske renteudgifter i S til sådan noget. Er der nogen der har en smuk og ligetil beskrivelse af præcis hvordan man nedskriver sin upskov fra tidligere ejendomssalg, så jeg liiiiige kan skrive det ind et sted? Jeg har i upskov som er 6 år gammel og har aldrig fået barberet på den. Nu vil jeg åbne min selvangivelse et par år tilbage og komme af med den Hvis man har solgt ejendom med fortjeneste og søgt om uppskov så kan renteudgifterne anvendes til at barbere ned på uppskoven, så man til sidst ikke har nogen uppskov tilbage. Du som säljer en bostad och gör en vinst måste betala 22 procent av vinsten i kapitalvinstskatt. Om du köper en ny bostad, kan du vänta med att betala skatten. Det kallas uppskov, och får vara högst 1,45 miljoner för hela den sålda bostaden. Om två ägare äger hälften var är taket 725 000 kr var. Uppskovet är inte gratis. Staten tar en schablonskatt eller ränta på 0,5 procent av uppskovet varje år. Det motsvarar ungefär 3,25 procent i avdragsgill årsränta. Du kan själv välja att ta fram gamla hela eller delar av gamla uppskov betala skatten. Det kallas att återföra uppskov. Du måste återföra minst 20 000 kronor per år om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20000 kronor. Frivillig återföring begär du på blankett K2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fedt - det her har jeg ledt efter i hundrede år. Fike ndda at vide af en skatteperson i S at man da ikke kunne bruge sine danske renteudgifter i S til sådan noget. Er der nogen der har en smuk og ligetil beskrivelse af præcis hvordan man nedskriver sin upskov fra tidligere ejendomssalg, så jeg liiiiige kan skrive det ind et sted? Jeg har i upskov som er 6 år gammel og har aldrig fået barberet på den. Nu vil jeg åbne min selvangivelse et par år tilbage og komme af med den Hvis man har solgt ejendom med fortjeneste og søgt om uppskov så kan renteudgifterne anvendes til at barbere ned på uppskoven, så man til sidst ikke har nogen uppskov tilbage. Du som säljer en bostad och gör en vinst måste betala 22 procent av vinsten i kapitalvinstskatt. Om du köper en ny bostad, kan du vänta med att betala skatten. Det kallas uppskov, och får vara högst 1,45 miljoner för hela den sålda bostaden. Om två ägare äger hälften var är taket 725 000 kr var. Uppskovet är inte gratis. Staten tar en schablonskatt eller ränta på 0,5 procent av uppskovet varje år. Det motsvarar ungefär 3,25 procent i avdragsgill årsränta. Du kan själv välja att ta fram gamla hela eller delar av gamla uppskov betala skatten. Det kallas att återföra uppskov. Du måste återföra minst 20 000 kronor per år om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20000 kronor. Frivillig återföring begär du på blankett K2.
Jeg er ikke 100, men tror ikke at du kan bruge renter til at få uppskovet ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...