Jump to content

LotteB

Members
 • Content Count

  581
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by LotteB

 1. Præcis som René skriver. Derfor kom jeg til at betale for nogle måneder til den svenske forsikring, hvor bilen reelt var dansk indregistreret. Papirerne fra SKAT til de svenske myndigheder, som dokumenterede, at bilen var eksporteret til DK, blev væk i posten. Det er den svenske forsikringen lige glad med. Så derfor, følg altid op sagen...... li´som med alt andet i øvrigt;-)
 2. Herunder har du et par link til, hvordan du skal gøre, step by step. Jeg har selv gjort det for nogle år siden. Vær opmærksom på, at du skal have omregistreret bilen senest 14 dage efter din tilmelding til Folkeregistret i DK. Når du har afleveret de svenske plader til SKAT og fået de danske udleveret, er det SKAT´s pligt at melde omregistreringen til de svenske myndigeder, MEN sørg endelig for selv at følge op på, at det reelt også sker. Du kan først få din svenske forsikringen afmeldt, når det de svenske myndigeder har modtaget papirerne fra SKAT. Jeg havde selv en slåskamp, da papirerne blev væk. Jeg måtte kontakte SKAT og bede dem sende en stemplet og underskrevet kopi af omregistreringen til de svenske myndigheder. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Export-och-tillfallig-registrering/Flytt-till-annat-EU-eller-EES-land/ http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2034747〈=DA
 3. LotteB

  Penge med ud af landet?

  Det er vist udelukkende en dansk opfindelse/lov med det formål at bekæmpe sort arbejde. Grænsen for kontant betaling er max 10.000 kr. Ja, tyskerne er nok de sidste i denne verden, der afskaffer kontanterne. De har en decideret kreditkort-fobi:laugh:
 4. Kiggede lige på mine egne papirer og det var lidt det samme scenarie. Iflg. K6 regnede jeg mig frem til at skulle betale 35.000, men slutopgørelsen lød på 26.000. Så ja, der må gemme sig noget fradrag et sted, som vi ikke liiige kan gennemskue:) Jeg har i øvrigt gennem tiderne brugt Skatteverkets beregner, som er en meget god rettesnor, men en hel præcis udregning er utopi at tro, man får. http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2013/skatteutrakning13ink1.html
 5. Det er korrekt du først for din opgørelse til december, når du er udrejst. Skatten forfalder så først i marts det efterfølgende år, altså 2014, som jeg husker det:) Hvis du vil undgå rentetilskrivningen, har du jo lov at foretage en x-traordinær indbetaling. Har du lavet fejl i din K6' er, siden du mener beløbet er for lille? Du kan indbetale ved hjælp af et unikt OCR nr., som du selv kan beregne på nedenstående link: http://www.skatteverket.se/privat/etjanster/ocrberakning.4.18e1b10334ebe8bc80005111.html
 6. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2060508&vId=0 Ændre årsopgørelse for 2008 eller tidligere (ekstraordinær genoptagelse) Årsopgørelser, hvor fristen er udløbet for mere end tre år siden, kan kun ændres under særlige omstændigheder, som SKAT skal vurdere, og du kan ikke selv ændre via TastSelv. Du kan ringe til SKAT på 72 22 18 18 - eller sende din anmodning via "Send e-mail/kontakt" i TastSelv. Du skal selv begrunde og dokumentere/specificere de ønskede ændringer. En årsopgørelse, der har haft frist for mere end tre år siden, kan ændres under særlige betingelser Der skal generelt være tale om udefra kommende forhold, som ikke kan bebrejdes hverken dig eller din rådgiver Det er et krav, at du anmoder om ændringen senest 6 måneder efter, at du er blevet bekendt med det forhold, der begrunder ændringen Gå til TastSelv for at sende en anmodning via "Send e-mail/kontakt" Om de særlige omstændigheder Der skal generelt være tale om udefra kommende forhold, som ikke kan bebrejdes hverken dig eller din rådgiver. Det forhold, at du eller din rådgiver har glemt et fradrag, har misforstået reglerne eller har bogført forkert, giver dig ikke ret til at ændre årsopgørelsen efter 3-årsfristen. Det er heller ikke en særlig omstændighed, at du ikke tidligere har indsendt selvangivelse, sådan at SKAT har fastsat din indkomst efter et skøn. Du kan derfor ikke forvente at få ændret årsopgørelsen, blot fordi du får udarbejdet et regnskab og en selvangivelse. En af følgende omstændigheder skal være opfyldt, for at du kan få ændret årsopgørelsen: Det grundlag, den pågældende årsopgørelse var dannet på, er ændret, fx fordi der er afsagt en dom om, at du skal betale SU eller dagpenge tilbage, eller fx at SKAT har godkendt, at en tidligere udbetalt erstatning fordeles på en anden måde. Din eller din ægtefælles skatteansættelse er blevet ændret for et tidligere indkomstår, og det har så efterfølgende betydning for det pågældende indkomstår. En udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af dig. Du eller nogen på dine vegne har forsætligt eller groft uagtsomt bevirket, at SKAT har dannet din årsopgørelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Hidtidig praksis er blevet underkendt af en domstol eller skatterådet. Skatterådet har ændret en skatteankenævnsafgørelse. Overdragelsessummen for et aktiv vedrørende en anden person som du har handlet med i en købs/salgsituation, er blevet ændret. Der foreligger øvrige særlige omstændigheder, fx længere varende sygdom eller at der er lavet myndighedsfejl. Det er et krav, at du anmoder om ændringen senest 6 måneder efter, at du er blevet bekendt med det forhold, der begrunder ændringen. Senest redigeret 12. juli 2012
 7. Helt enig, det er forvirrende! Hvor går grænsen for, hvornår det er decideret ombygning eller "bare" en forbedrende reparation af et køkken:rolleye: Jeg ville nok vælge at trække det fra, forudsat dokumentationen er til stede. Det er ikke at være i ond tro, IMO. Det er et fortolkningsspørgsmål afhængig af, hvem der læser det;)
 8. Prøv at læse mit link. Det du skal være opmærksom på er, at der er forskel på, om det er forbedringer eller ny/til/ombyg. På visse forbedringer er det 5 års reglen der gælder og for andre forbedringer gælder det hele perioden du har haft lejligheden i. Nu skriver du ikke, hvad der er blevet lavet. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/avdragsgillaforbattringsutgifter.4.6d02084411db6e252fe80009228.html
 9. Nu fandt du det selv! Nej, du har desværre ikke mulighed for at søge uppskov, da præmissen ikke er opfyldt. Det er afregning ved kasse 1 (deklarationen 2013) Og jo, forbedringer udført i den periode, hvor du har haft lejligheden, kan altid fratrækkes, hvis du har dokumentationen. Der er dog en nedre grænse, som jeg ikke lige husker:confused:
 10. *SUK*, jeg får altså en ekstra rynke, hver gang jeg læser om læger m.fl. der udtaler sig uden at have sat sig ind i tingene, the-neverending-story er jeg bange for Du kan læse om reglerne på Borger.dk under det "særlige sundhedskort". Sakset der fra: Det særlige sundhedskort for pendlere Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre. Det kræver dog, at du: arbejder minimum ni timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden i Danmark indbetaler til ATP ikke arbejder i dit bopælsland. Monstro det var denne tråd du tænkte på: http://www.sunddebat.com/showthread.php?t=15530&page=1 MEN, når du har en sundhedsforsikring gennem arbejdet, så er der IMO vel ikke så mange overvejelser:th2:
 11. Jep, der kom "ny model" for nogle år siden, som i øvrigt er meget lig den svenske.:)
 12. Nej, det er ikke lovpligtigt i DK. I skal kun medbringe det, når I kører udenlands og hvis I har et af de nye registreringsbeviser, er det del 1 I skal medbringe.
 13. Hehe, kan sgutte huske, hvad jeg skrev et halvt år tilbage, måtte lige tilbage i teksten:surprise: Mja-næh-nej, mine betænkeligheder gik mere og går stadig på, hvor høj skatten på afkastet er i SE. Vi skal stadig huske, at pensionssystemerne i DK og SE er meget forskellige fra hinanden. Så worst case scenario er 27%. Så vidt jeg ved, er der stadig ikke et krystalklart svar fra SKV desangående. Det jeg mente med modig, var ikke at opgive det på den svenske deklaration, da man som folkbokförd jo er fuld skattepligtig i SE. Min egen pension var en såkaldt § 53A, ikke fradragsberettiget ordning (grundet ansættelse i 3. land) og derfor ikke PAL beskattet. Afkast på den type pension beskattes som al anden kapitalindkomst, men det er en helt anden og ikke relevant snak i dette forum:) Undrer mig forøvrigt over, at du ikke har hørt fra Wiilis før. De var ellers på banen med info tilbage i nov./dec. sidste år:confused:
 14. LotteB

  Arv fra DK til SE

  Ja, det er noget vrøvl den skattemedarbejder hoster op med:rolleye: Eller mere diplomatisk sagt, så er der noget i kommunikationen der er gået skævt. Når afdøde var fuldt ud skattepligtig i DK og skattemæssigt hjemmehørende i DK, så er det altså kun beskatning efter de danske arveregler der er i spil og da lejligheden er solgt og indgår i den samlede formue, vil beskatningen kun være de 15%. Sverige har som bekendt afskaffet arveafgift for nogle år siden :th2:
 15. Præcis - og Gustaf, hvis I har topplån, er det trods alt bedre at få banket det ned først, da renten er højere:)
 16. Det er ganske normal praksis i SE:) Hvis I har både topplån og bottenlån, er det meget normalt kun at amortisere på topplånet og udelukkende betale renter på bottenlånet. Det bliver selvfølgelig dyrere i den sidste ende, men som regel er det i en forventning om en værdistigning i boligen ad åre. Jeg personligt ville dog vælge også at afdrage, specielt hvis man ikke kender tidshorisonten for salg. Ingen ved, hvor huspriserne er om 2 år og står man og skal sælge, når priserne er i bund, vil man derved løbe en risiko for at stå med en gæld, der er større en boligens værdi ved ikke at amortisere.
 17. Kunne måske have noget at gøre med tilmeldingsformen:rolleye: "Hvis du ønsker at deltage denne aften, så klik ind på vores Facebook side og klik af, at du deltager" Nej, vel vil jeg da ej! Nu har jeg været én af de "tro væbnere" siden foreningens spæde start, men hvis alt efterhånden skal gå gennem FB, så glem mig. Det bliver over mit lig!
 18. Der er 2 ting i det. Det "förmedlingsuppdrag" man typisk indgår med en mægler, har en periode på 3-6 måneder. Hvis du opsiger aftalen i den periode, vil du (sælger) skulle betale en form for "ersätning" til mægleren. Efter bindingsperioden er udløbet, kan du frit opsige aftalen. Hvis der er indgået en købsaftale, men sælger eller køber springer i målet, ja så har mægleren stadig krav på sit salær fra dig. Er det køber der springer fra, vil køberen få tilbageholdt noget af den "handpenning", der er erlagt, som en form for "ersätning" til dig. Det skulle meget gerne fremgå af kontrakten, hvis du har indgået et "förmedlingsuppdrag". Det har det altid gjort på de aftaler jeg har indgået med mæglerne:)
 19. "Provisionen (salæret) er dog uafhængig af, om det af kontrakten (salgsaftalen) fremgår, at overtagelsen er betinget af, at købesummen betales." Kort sagt, der skal betales salær uanset om handelen gennemføres eller ej:)
 20. Der er vist ingen hér der antyder, at det er Sveriges fejl. Og ja, jeg tror de fleste ville finde det rimeligt med 11.000 SEK udbetalt, hvis de vel at mærke samtidig havde betalt det, der svarer til det svenske a-kasse bidrag! Dér hvor kæden hopper af og skævvridningen starter, er ved det dyre dansk bidrag kontra den lave svenske dækning.
 21. Jeg forstår udemærket dit ræsonnement:) Det er og bliver et fortolkningsspørgsmål, afhængig af om det læses igennem medlemsbriller eller a-kassebriller. A-kassen vil sandsynligvis fastholde, at det netop er en ny sag. Men de vil da trods alt revurdere sagen, så døren er ikke helt smækket i........endnu. Og så er det jo godt, at der er nogen som guk, der holder dem til ilden:thumbup:
 22. Nu citerer du selv følgende og spørger, hvordan det lige skal forstås: "Rettigheder som en person har fået efter reglerne i den tidligere grundforordning bevares også efter 1. maj 2010, indtil der indtræder omstændigheder der ændrer ved personens rettigheder." Min terori er, at din Miethe-status bortfaldt, da du overgik til deltidsbeskæftigelse og først er blevet helt ledig igen efter de nye regler trådte i kraft; ergo ny sag, nye omstændigheder. Og ja, jeg tror også det er lidt ligesom Don Quijotes kamp mod vindmøllerne, desværre:(
×
×
 • Create New...